“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag op staande voet tijdens ziekte in stand gehouden

04 jun, 2024 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

In dit blogbericht bespreken wij een casus over ontslag op staande voet. Onlangs heeft Rechtbank Rotterdam een ontslag op staande voet in stand gehouden. Het ging om een zieke werknemer die voor een ander bedrijf werkzaamheden verrichte tijdens zijn ziekte.

Casus

De betreffende werknemer is al 26 jaar in dienst bij zijn werkgever. Hij meldde zich in november 2021 ziek. Na de ziekmelding ontvangt de werkgever meldingen dat de werknemer elders werkzaamheden verricht. De werkgever vraagt de werknemer om op gesprek te komen. Echter tijdens dit gesprek ontkent de werknemer dat hij elders werkzaamheden verricht. In februari 2023 krijgt de werkgever opnieuw door dat de werknemer ergens anders aan het werk is. De werkgever nodigt de werknemer weer uit op gesprek om dit te bespreken. Tijdens het gesprek wijst hij de werknemer erop dat hij tijdens zijn ziekteverzuim geen werkzaamheden mag verrichten die afwijken van het re-integratieplan. Dit geldt voor betaalde- en onbetaalde werkzaamheden.

Ondanks deze waarschuwingen hoort de werkgever in september 2023 weer dat de werknemer bij een andere werkgever gesignaleerd is. De werkgever schakelt een bedrijfsrecherche in. Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat de werknemer werkzaamheden uitvoert voor een ander bedrijf. De werknemer wordt met hem bewijs geconfronteerd en geeft nu toe dat dit inderdaad het geval is. De werkgever ontslaat hem op staande voet.

Werknemer oneens met ontslag

De werknemer is het er niet mee eens en verzoekt de rechtbank tot vernietiging van het ontslag op staande voet. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is en wijst verzoek tot vernietiging af. D reden is dat de werknemer heeft toegegeven dat hij andere werkzaamheden heeft verricht. Daarnaast heeft de werkgever een waarschuwing gegeven en de werknemer heeft zich niet gehouden aan de re-integratie verplichtingen. Het vertrouwen is dermate beschadigd dat de werkgever voldoende belang heeft bij het in stand houden van ontslag op staande voet. Er is in deze situatie sprake van ernstig verwijtbaar handelen en daardoor verspilt werknemer zijn recht op transitievergoeding.