“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Afschaffen stamrecht BV en overgangsregeling

21 nov, 2013 | Ontslagvergoeding
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Enige tijd geleden werd bekend dat de stamrecht BV, zoals deze nu bestaat, wordt afgeschaft. Met een stamrecht BV kon de belastingheffing over de ontslagvergoeding worden uitgesteld door het opnemen van de ontslagvergoeding over een langere periode te verspreiden. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer nadere uitleg gegeven over de overgangsregeling.

Voorwaarden stamrecht BV

In principe wordt in het Belastingplan van 2014 stamrecht banksparen en de stamrecht BV vanaf 1 januari 2014 verboden. Hierbij is er wel een uitzondering, als je ontslagsituatie aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Op 31 december 2013 moet de ontslagdatum vast staan. Het ontslag moet zijn aangezegd en moet binnen 6 maanden worden uitgevoerd. De uiterlijke ontslagdatum komt daarmee op 30 juni 2014. De ontslagvergoeding moet uiterlijk 30 juni 2014 zijn overgemaakt door de werkgever.

– U moet uiterlijk 31 december 2013 de intentie hebben om een stamrecht BV op te richten of een gouden handdruk bankspaarrekening te openen.

– De hoogte van je ontslagvergoeding moet vast staan en ook zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Als je aan deze punten voldoet, dan kom je in aanmerking voor stamrechtvrijstelling en mag je toch een stamrecht bv of oprichten of stamrecht banksparen afsluiten.

Wordt je voor 31 december ontslagen, dan mag je altijd (voor 31 december) gebruik maken van de oude stamrechtregeling. Heb je hier verdere vragen over, dan kan je altijd contact opnemen met onze medewerkers. Zij zijn op de hoogte van de nieuwe regeling m.b.t. de stamrecht BV.