“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Kabinetsverklaring d.d. 14 oktober 2003 over de WW-uitkering.

De aangekondigde “anticumulatie WW”, waardoor ontslagvergoedingen van de werkgever gekort zouden worden op de WW-uitkering van de ontslagen werknemer komt in zijn geheel te vervallen. Daardoor blijft het mogelijk de WW-uitkering aan te vullen met ontslagvergoedingen door de werkgever (individueel en collectief).

Het kabinet zal geen nieuwe wetsvoorstellen indienen ten aanzien van de referte-eis en de kortdurende uitkeringen in de WW, alvorens de SER in de gelegenheid te stellen voor 1 maart 2004 een voor het kabinet zwaarwegend advies uit te brengen over de WW.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.