“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ook in 2018 is het arbeidsverzuim in Nederland gestegen naar 4,2%. Dit blijkt uit een onderzoek van ArboNed. In 2017 was het verzuim 3,8% en in 2016 3,5%. Vooral bij grotere bedrijven komt vaker verzuim voor. Veel werknemers hebben last van psychische klachten. Dit zorgt voor een hoog aantal verzuimdagen.

Griep

Een grote reden voor de toename in verzuim in 2018 is de griep. ArboNed noemt de jaarlijkse toename zorgelijk. Het verzuim is het hoogst in de zorg sector en de niet-commerciële dienstverlening. Een derde van het langdurige verzuim heeft een psychische oorzaak. Opvallend is dat wanneer een bedrijf meer mensen in dienst heeft het verzuim hoger is. Bij een bedrijf met maximaal 10 werknemers ligt het percentage op 3,5, bij maximaal 50 werknemers gaat het om 3,8% en bij bedrijven met tussen 51 en 200 werknemers is het 4,3%. Bij nog grotere bedrijven komt het percentage zelfs boven de 5 procent uit.

Gevolgen voor het MKB

ArboNed geeft aan dat de gevolgen van het verzuim voor het midden- en kleinbedrijf veel groter zijn dan voor een groot bedrijf. Eén verzuimdag kost een mk-bedrijf gemiddeld 250 euro. Hierbij houden we nog geen rekening met het productieverlies. In extreme gevallen leidt het voor een mkb’er zelfs tot een faillissement. Daarom is het voorkomen van verzuim erg belangrijk.

Groei verzuim terugdraaien

Het is noodzakelijk om de groei van het verzuim te stoppen. ArboNed wijst erop dat de gewijzigde Arbowet, de toegenomen aandacht voor preventie en het aangescherpte toezicht van de Inspectie SZW niet voldoende zijn gebleken om de groei van het verzuim terug te draaien. Er zullen dus nog meer krachten gebundeld moeten worden om het stijgend verzuim te stoppen.

Zorgwekkende stijging van burn-outklachten

TNO concludeerd afgelopen januari ook in hun Arbobalans-rapportage dat psychische klachten onder werknemers verder zijn toegenomen. Volgens TNO is dit te wijten aan de combinatie van hogere werkdruk en minder autonomie over het werk. Dit heeft geleid tot een stijging van burn-outklachten van 11% in 2007 naar 16% in 2017.
Werkgevers zijn verplicht om een preventief beleid te voeren met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting. Bedrijven behoren te beschikken over een RI&E, een preventiemedewerker en een contract met een arbodienstverlener of een arbodienst. Volgens TNO heeft 16% van de werkgevers niets geregeld voor de verplichte inschakeling van een arbodienstverlener.