“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

‘Beschut werken’ met slechtere voorwaarden

27 nov, 2017 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

De sociale werkplaatsen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen zogenaamde ‘beschutte werkplekken’. Op deze manier stromen er toch nieuwe mensen met een beperking in. Dit gebeurt echter onder veel slechtere arbeidsvoorwaarden.

Sociale werkplaats

Tot voor kort was de sociale werkplaats een goede werkplek voor mensen met een beperking. In 2015 besloot het kabinet echter dat deze mensen met een beperking voortaan aan de slag moeten bij gewone bedrijven. Deze bedrijven moeten er, samen met de gemeenten, voor zorgen dat dit mogelijk is. Dit zodat deze groep mensen gewoon mee kan doen in de maatschappij. Dit heet de participatiewet

Beschut werk

Gemeenten zouden aan 50.000 mensen beschut werk moeten bieden, maar helaas loopt dit allemaal niet volgens plan. “Op het moment zijn er slechts enkele honderden plekken beschikbaar. De meeste hiervan zijn gewoon weer bij een sociale werkplaats”, schrijft Trouw.

De voorwaarden

Al met al doen deze mensen hetzelfde werk, met dezelfde begeleiding. Daartegenover staat dat zij minder loon krijgen en geen CAO hebben. Hier staan 90.000 mensen tegenover die nog werken onder de oude situatie (sociale werkplaats). Zij krijgen vaak een salaris dat kan oplopen tot 130 procent van het minimumloon. Ook wordt er pensioen opgebouwd  en ontvangen zij reiskostenvergoeding.

Participatiewet

De beperkte werknemers die onder de participatiewet vallen krijgen maximaal 100 procent van het minimumloon, geen pensioen en geen reiskostenvergoeding.

Dit alles werd bekend gemaakt door de Trouw. De SP heeft naar aanleiding hiervan een debat aangevraagd met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.