“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Kabinet wil steeds terugkerende werkloosheid bestrijden.

Het kabinet overweegt om werkgevers die veel mensen in dienst hebben met arbeidscontracten korter dan één jaar (en dus een grotere kans op cyclische werkloosheid), vanaf 1 januari 2005 hogere WW-premies te laten betalen dan werkgevers die dat niet hebben. Dit staat in een notitie over cyclische werkloosheid en premiegroepen waarmee de ministerraad op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd. Zogeheten cyclische werkloosheid ontstaat als een werknemer bij dezelfde werkgever herhaaldelijk werkloos wordt. In de praktijk komt het voor dat werknemers jaar in jaar uit voor bijvoorbeeld negen maanden in dienst worden genomen bij dezelfde werkgever en de resterende drie maanden van het jaar een werkloosheidsuitkering ontvangen. Hiermee worden bedrijfsrisico’s afgewenteld op de WW.

Uit onderzoek van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) blijkt dat 5,6% van alle WW-uitkeringen wordt toegekend bij steeds terugkerende werkloosheid. Het gaat jaarlijks om ongeveer 14.000 uitkeringen met een gemiddelde duur van 15 weken. Cyclische werkloosheid concentreert zich vooral in de agrarische sector, de bouwsector, de schilderssector, culturele instellingen en de horeca.

Om regelmatig terugkerende werkloosheid terug te dringen kiest het kabinet voor een driesporenbeleid met bijdragen van werkgevers, werknemers en overheid. Ten eerste moeten werkgevers en opdrachtgevers opdrachten beter over het jaar verdelen, zodat er ook opdrachten in de winter uitgevoerd kunnen worden. Ook de overheid moet hiermee rekening houden bij het verstrekken van opdrachten. In de tweede plaats moeten werkgevers en werknemers hun werkzaamheden beter over het jaar spreiden, zodat werkloosheid in de winter wordt teruggedrongen. Het derde spoor bestaat eruit dat cyclische werkloosheid wordt gelijkgesteld aan gewone werkloosheid en dat de normale toelatingseisen voor de WW (de wekeneis, de arbeidsverledeneis) gelden. De beoordeling van verwijtbaarheid van werkloosheid en sollicitatiegedrag worden scherper toegepast op herhaaldelijk terugkerende werkloosheid. Tegelijkertijd worden verschillen in WW-premies ingevoerd, het systeem van premiegroepen, dat werkgevers moet stimuleren contracten aan te bieden voor langere tijd.

Bron RVD, 30.01.2004