“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Ben jij als werknemer werkzaam bij een bedrijf, dan moet het bedrijf ervoor zorgen dat de AVG (de nieuwe regels omtrent de privacy) goed geregeld is. Sommige werkgevers verschuiven deze verantwoordelijkheid echter naar de werknemers en komen met een soort geheimhoudingscontract met hierin opgenomen een boetebeding. Een vreemde constructie.

Geheimhouding

Het geheimhoudingscontract wordt gepresenteerd als addendum op een arbeidscontract. Hierin belooft de werknemer geheimhouding en zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan. Hier is op zicht niets geks aan. Het lijken op gewone werkinstructies. Hier kun je ook gerust mee akkoord gaan.

Boetebeding

Maar dan komt er in sommige gevallen een boetebeding om de hoek kijken. In een voorbeeld dat wij hebben ontvangen werd iedere overtreding van één van deze instructies bestraft met een boete van 2.500 euro per keer en 250 euro per dag. Flinke bedragen. Teken je dit contract, dan zit je daar ook aan vast.

Tekenen?

Je bent niet verplicht iets te ondertekenen. De werkgever kan dit ook niet van je eisen, tenzij de handtekening alleen is bedoeld als bewijs dat je iets gezien hebt. Een aanpassing of aanvulling op het arbeidscontract kan de werkgever niet afdwingen, behalve als het gaat om een kleine wijziging die je redelijkerwijs niet kunt weigeren. Dit boetebeding is zo in het nadeel van de werknemer, dat dit niet af te dwingen is. Als je het boetebeding niet tekent kun jij ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.