“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

In steeds meer sectoren slaat bij werkgevers de twijfel toe. Wel of geen cao. Veel ondernemers zijn de starre cao’s zo zat dat ze serieus overwegen de samenwerking met de vakbonden te beëindigen. Werknemers dreigen hierdoor vogelvrij te raken.

Horeca

De horeca loopt bij deze verandering voorop. Daar is sinds vorig jaar geen cao meer van toepassing. Koninklijke Horeca Nederland heeft eenzijdig bepaald hoe de arbeidsvoorwaarden van het personeel eruitzien. Dit betekent dat de ondernemers zelf bepalen hoeveel salaris de obers, koks en ander horecapersoneel erbij krijgen, zonder dat hier tussenkomst van de vakbond nodig is.

Supermarkt

In de supermarktsector gebeurt ongeveer hetzelfde. Hier bestaat de cao op papier nog wel, maar is ondertussen twee jaar verlopen. Werkgevers bepalen zelf hoelang ze de oude afspraken blijven hanteren. Ook hier is vanaf de kant van de werkgever eenzijdig besloten met hoeveel procent de lonen omhoog gaan. De werkgevers vinden de huidige cao’s te dik, te duur en niet flexibel genoeg. Zij zijn van mening dat dit nu acuut moet veranderen.