“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Steeds meer mensen kampen met een chronische ziekte. Het aantal mensen met een chronische ziekte zal naar verwachting de komende jaren alleen maar groter worden. De Sociaal-Economische Raad (SER) trekt hierover aan de bel en vindt het belangrijk om op tijd maatregelen te nemen om chronisch zieken aan het werk te houden.

Arboregels en subsidies

De SER geeft aan dat het vooral van belang is om werkgevers en werknemers te informeren over de arboregels en de bestaande subsidieregelingen. “Regels kunnen beter worden nageleefd en de voorzieningen voor bijvoorbeeld werkaanpassingen kunnen vaker worden benut”, aldus de SER. Ook voor kenniscentra, patientenorganisaties en bedrijfsartsen is het goed om beter op de hoogte te zijn over de mogelijkheden en gevolgen van een chronisch ziekte voor het werk.

Preventie

De adviesraad legt ook de nadruk op preventie door bestaande instrumenten om arbeidsrisico’s in kaart te brengen beter te benutten en bedrijfsartsen zichtbaarder en toegankelijker te maken.

Een op de vijf

De SER verwacht dat het aantal chronisch zieken in Nederland stijgt van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Op dit moment heeft ongeveer een op de vijf mensen in de beroepsbevolking één of meer chronische ziekten. Dit zal de komende jaren toenemen, mede doordat mensen steeds langer door moeten werken. De adviesraad geeft aan dat veel chronisch zieken gewoon aan het werk zijn en dat dit meestal ook erg goed gaat. “De vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen uitvallen, want weer aan het werk komen met een chronische ziekte is niet altijd even gemakkelijk”, aldus de SER.