“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Collega’s naar huis stemmen

20 nov, 2018 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Iedereen kent het wel… de stemrondes bij Expeditie Robinson. Iedereen doet de naam in de pot van degene die zij het liefst zien vertrekken. Degene met de meeste stemmen moet het eiland verlaten. Dit systeem werd onlangs door het marketingbedrijf Keytoe toegepast om te bepalen welke collega’s ontslagen moesten worden. Het personeel moest stemmen en degene met de meeste stemmen kregen ontslag.

Tegenvallende resultaten

Het ging al een tijd niet goed met het bedrijf. Toen ook nog eens vijf grote klanten besloten zich terug te trekken, vanwege tegenvallende resultaten werd het probleem wel heel groot. “We zijn met de groep bij elkaar gekomen en constateerden dat het probleem te groot was en we nog maar twee maanden alle salarissen konden betalen. Nieuwe klanten werven was één, maar er moesten ook mensen uit”, vertelt organisatiepsycholoog Lennard Toma.

Expeditie Robinson

Samen besloten ze te stemmen om te bekijken welke collega’s eruit zouden moeten. Dit ging à la Expeditie Robinson. Iedereen schreef tijdens een vergadering een of meerdere namen op een briefje. Vervolgens werd geturfd welke mensen er volgens deze stemming uit zouden moeten. De salarissen waren openbaar, waardoor iedereen ook meteen kon zien wat de besparing was. Later op de dag werd er opnieuw gestemd. In deze stemming kwamen dezelfde namen naar voren. “We hebben gekeken wie de belangrijkste sleutelfiguren zijn in lopende projecten, welke disciplines belangrijk zijn en wie dus het meest toevoegen.”

Ontslag

In totaal kregen vijf medewerkers ontslag. Raphael Schuler was één van hen. “Het was een hele bewuste beslissing. Het ging om financiële redenen en welke mensen het meest kunnen opleveren. Hoeveel uren ze werken, hoeveel omzet ze draaien en of ze de leiding hebben in bepaalde projecten. Het voelde eerlijk, maar je voelt het wel. Als je collega’s het zeggen is het erger dan als je baas het zegt. Maar ik snap de situatie wel.”

Juridisch onmogelijk

In de meeste organisatie zou deze manier van doen niet werken. Daar zou je de grootste heibel krijgen. Daarnaast is deze manier van selecteren ook juridisch gezien eigenlijk onmogelijk. Je mag alleen op deze manier tot ontslag overgaan als de betreffende medewerkers er ook mee instemmen. Toch werkte het bij Keytoe wel. Dit waarschijnlijk omdat het een jonge en kleine organisatie is met een bijzondere bedrijfscultuur. Zo kwam het bedrijf eerder al eens in het nieuws toen zij besloten dat collega’s elkaars salaris mochten bepalen. Normaal gesproken zou een bedrijf in zo’n situatie naar het UWV stappen om ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen en zou het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Gelukkig begrepen de mensen die er bij Keytoe uit moesten het allemaal. “Ze zijn positief weggegaan”, aldus Toma.