“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Commissie Van Dijkhuizen: lagere tarieven inkomstenbelasting en meer werkgelegenheid

27 okt, 2012 | Algemeen, Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen ziet mogelijkheden om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen, meer werk te creëren en de huizenmarkt weer op gang te brengen. Volgens de belastingcommissie kan dat door de opbrengsten van lastenverzwarende maatregelen (door het schrappen van aftrekposten) die zij voorstelt direct weer voor 100% terug te geven in de vorm van tariefverlaging.

‘De commissie doet voorstellen om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen, wat volgens het Centraal Planbureau op termijn omgerekend ruim 140.000 voltijdbanen oplevert. Volgens haar berekeningen zijn de koopkrachteffecten beperkt. Bijna 12 van de krap 13 miljoen belastingplichtigen zullen volgens het plan te maken krijgen met 1 tarief van maximaal 37% voor de inkomstenbelasting. De voorstellen dragen bij aan een oplossing voor de oplopende vergrijzingkosten en de vastzittende woningmarkt. Uiteraard is er binnen dit pakket ruimte om accenten te verleggen. De commissie hoopt dat haar voorstellen een rol zullen spelen bij de vorming van een nieuw kabinet’, aldus commissievoorzitter Kees van Dijkhuizen.

De commissie wil de 4 huidige belastingtarieven in de inkomstenbelasting vervangen door 2 tarieven van 37% en 49%. Het aantal belastingplichtigen dat onder de laagste belastingschijf valt, verdubbelt van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, dat wil zeggen 93% van alle belastingplichtigen. Mensen krijgen een grotere positieve financiële prikkel om meer te gaan werken. De commissie wil het rondpompen van geld verminderen.

Ook stelt de belastingcommissie maatregelen voor om de huizenmarkt weer op gang te brengen. Zij stelt voor de hypotheekrenteaftrek te beperken. Bestaande en nieuwe gevallen worden fiscaal gelijk behandeld. Verder beveelt de commissie aan aflossing niet fiscaal te verplichten, maar om de renteaftrek geleidelijk gedurende de looptijd via een (forfaitair) annuïtair schema te verminderen. De renteaftrek vindt vervolgens plaats tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf. Ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt schaft de commissie de overdrachtsbelasting voor woningen volledig af. Ook voor de zogenaamde restschuldproblematiek draagt zij een oplossing aan. Rente daarop wordt fiscaal aftrekbaar. Ten aanzien van de huursector is het advies deze geleidelijk meer marktconform te maken en de opbrengst in te zetten voor lastenverlichting.

De vergrijzing brengt steeds verder oplopende kosten met zich, met name voor de gezondheidszorg en de AOW. Daarnaast worden nieuwe groepen ouderen steeds welvarender. Zo is zowel de inkomens- als de vermogenssituatie van de huidige groep 65- tot 70-jarigen inmiddels gemiddeld beter dan van alle inkomens beneden de 50 jaar. Daarom wordt van ouderen met een hoger inkomen langs geleidelijke weg eenzelfde belastingbijdrage gevraagd als van jongere generaties.

De onafhankelijke Commissie Van Dijkhuizen is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Dijkgraaf. De opdracht luidde onder andere om de mogelijkheden te verkennen een wezenlijke maar uiteindelijk budget-neutrale verlaging van de tarieven voor de inkomstenbelasting te realiseren.

Vanwege de tussentijdse verkiezingen komt de commissie met een interimrapport. Het eindrapport wordt komend voorjaar verwacht.

Demissionair staatssecretaris Frans Weekers van Financien heeft het interimrapport in ontvangst genomen en naar de Tweede Kamer verzonden.

Bron: Rijksoverheid.nl