“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

De vakanties staan alweer voor de deur. Veel jongeren gaan op zoek naar een vakantiebaantje. Maar wat zijn nou precies de regels voor vakantiewerk?

Wie zijn vakantiewerkers?

Met vakantiewerkers worden meestal scholieren en studenten bedoeld die tijdens hun vakanties tijdelijk werk doen. Het gaat dus om minderjarigen. Deze kun je opdelen in twee groepen:

  1. Kinderen (13 t/m 15 jaar)
  2. Jeugdigen/jongeren (16- en 17-jarigen)

Bij kinderen is het zo dat zij alleen bepaalde werkzaamheden mogen doen. Daarnaast zijn er beperkingen m.b.t. de werktijden. Bij jeugdigen gelden alleen de beperkingen voor de werktijden. Zo mogen kinderen van 13 en 14 jaar alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen, inpakken, dieren voeren en fruit en groente plukken. Ze mogen niet in een fabriek werken of werk doen waarbij zij te maken krijgen met machines.

Is een kind 15, dan mag het zelfstandig werd doen dat licht en niet-industrieel is. Hierbij kun je denken aan het bezorgen van reclamefolders of de krant. Achter de kassa werken of zwaar tillen mag niet.

Jeugdigen mogen eigenlijk al het werk doen, zolang het niet gevaarlijk is of slecht voor de gezondheid.

Werktijden

Kinderen van 13 en 14 mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7.00 en 19.00 uur. Per week mogen zij maximaal 35 uur werken en niet meer dan 5 dagen achter elkaar. Werken ze 4,5 uur of meer op een dag, dan hebben zij recht op een half uur pauze. Op zondag mogen zij niet werken. Werken ze twee dagen achter elkaar, dan moet er minimaal 14 uur rust tussen zitten.

15-jarigen mogen al iets meer. Zij mogen maximaal 8 uur per dag werken, tussen 7.00 en 21.00 uur met een maximum van 40 uur per week. Zij mogen niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en hebben bij een werkdag van 4,5 uur of langer recht op een half uur pauze. Tussen twee werkdagen moet minimaal 12 uur rust zitten. Op zondag werken mag, maar alleen met toestemming van de ouders en niet meer dan 11 zondagen in de 16 weken.

Jeugdigen mogen 9 uur per dag werken, tussen 7.00 en 23.00 uur. Zij mogen niet meer dan 45 uur per dag werken en hebben ook recht op een half uur pauze bij een werkdag van 4,5 uur of meer. In 4 weken tijd mogen zij maximaal 160 uur werken, mits zij iedere week minimaal anderhalve dag vrij hebben. Ook bij hen moet er tussen de werkdagen minimaal 12 uur rust zitten. Op zondag werken is geen probleem, maar met een minimum van 13 vrije zondagen per jaar.

De arbeidsovereenkomst

Als vakantiekracht krijg je meestal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Heb je te maken met een kind tot 16 jaar, dan is er ook toestemming nodig van hun ouders. Het is dan ook verstandig om de ouders mee te laten tekenen.

Loon

Vakantiekrachten van 15 tot 21 jaar hebben echt op een deel van het minimumjeugdloon. Voor jongere vakantiewerkers geld deze verplichting niet, maar is het wel een goede richtlijn. Hier even een overzicht van de huidige brutominimum jeugdlonen per maand:

15 jaar:  €473,40

16 jaar:  €544,40

17 jaar:  €623,30

18 jaar:  €749,55

19 jaar:  €867,90

20 jaar: €1104,60

21 jaar: €1341,30