“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag door afluisteren werknemer

27 feb, 2007 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Stiekem een geluidsband mee laten lopen tijdens een telefoongesprek van een werknemer, om hem te kunnen ontslaan. Een kantonrechter in Breda oordeelde dat dit mag.

Ontslag door afluisteren

Door deze bepaling behoort ontslag op basis van een afgeluisterd gesprek voor Nederlandse werkgevers voortaan tot de mogelijkheden. Dit is echter alleen het geval als de afgeluisterde gesprekken over het werk of de arbeidsrelatie gaan. Het bedrijf dat de zaak had aangespannen, wilde een werknemer ontslaan omdat hij onvoldoende zou functioneren. Bovendien zou hij collega’s bedreigen. De werkgever vond dat er een onhoudbare situatie was ontstaan.

Opnamen

Ondanks dat de werknemer zelf ook weg wilde, eiste hij in geval van ontslag een afkoopsom. Bovendien was hij het niet eens met het feit dat een manager van het bedrijf een telefoongesprek van hem had opgenomen. Omdat de werknemer vooraf niet op de hoogte was gesteld van de opname, claimde hij dat het opgenomen gesprek onrechtmatig verkregen bewijs was.

Krachttermen

De rechter stelde echter dat, aangezien het een gesprek betrof over de uitvoering van de arbeidsrelatie, er geen bezwaar was tegen de opname. Op basis van de bandopname concludeerde hij tevens dat de werknemer met stemverheffing praatte en herhaaldelijk krachttermen gebruikte. Dit deed hem besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden en de werknemer geen ontslagvergoeding te geven.

Bron: Zibb.nl, Marianne van de Polder