“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Meer duidelijkheid over afschaffing stamrecht bv

01 nov, 2013 | Ontslagvergoeding
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Vanaf 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Met een stamrecht bv kon de belastingheffing over de ontslagvergoeding worden uitgesteld door het opnemen van de ontslagvergoeding over een langere periode te verspreiden.

Voor de al bestaande stamrechtregelingen op 31 december 2013, geldt dat de ex-werknemer gebruik kan blijven maken van de oude mogelijkheden. Per 1 januari 2014 vervalt wel de verplichting om de ontslaguitkering in de vorm van periodieke uitkeringen uit te laten keren. Als het volledige tegoed in een keer in 2014 wordt opgenomen, geldt een belastingkorting van 20%. De ex-werknemer betaalt dan geen loonheffingen over het volledige bedrag, maar slechts over 80% daarvan (de zogenaamde 80%-regeling).

Misbruik

Het kabinet wil wel voorkomen dat mensen hier misbruik van gaan maken. Daarom is voorgesteld dat het bedrag van de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 moet zijn overgemaakt om van de 80%-regeling gebruik te kunnen maken. Als het bedrag op of na 15 november a.s. wordt overgemaakt, dan kan van de bijzondere belastingkorting geen gebruik worden gemaakt.