“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Is een opzegging per mail rechtsgeldig?

27 mrt, 2008 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Een baan opzeggen kan in principe op meerdere manieren gebeuren: schriftelijk, mondeling of per e-mail. Een opzegging is rechtsgeldig wanneer het bericht van opzeggen de andere partij heeft bereikt.

Bij een opzegging geeft de ene partij aan de overeenkomst te willen beëindigen en heeft de andere partij deze verklaring ontvangen. Wanneer er over opzegging afspraken zijn gemaakt in een cao of arbeidsovereenkomst, dan moet er volgens die afspraken opgezegd worden.

Schriftelijk opzeggen is de meest gebruikte en ook de meest veilige manier van contractbeëindiging. Bij opzegging per mail is het aan de verzender om te bewijzen dat de andere partij de mail ontvangen heeft. Wanneer de ontvanger aangeeft niets te hebben ontvangen, is er geen opzegging. Opzeggen per mail, maar ook mondeling opzeggen zijn niet de meest verstandige keuzes.

Bron: zibb.nl