“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Fiscale strafheffing van de ontslagvergoeding en VUT

27 sep, 2004 | Ontslagvergoeding
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Op 26 mei 2005 heeft de staatssecretaris van Financiën middels een besluit de fiscale behandeling van ontslagvergoedingen (gouden handdruk) gewijzigd. Dit zelfs met terugwerkende kracht tot 26 mei 2005.

In de kern komt het erop neer dat de ontslagvergoeding door de belastingdienst wordt aangemerkt als VUT-regeling. Wanneer daarvan sprake is, moet de inhoudingsplichtige (werkgever of uitvoerende verzekeraar) een strafheffing betalen van 26%.

VUT-achtige toezegging

Een van de ambities van de wetgeving VUT, Pensioen en Levensloop is om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Daarom is de fiscale begeleiding van onder andere VUT en Prepensioen met ingang van 01-01-2005 komen te vervallen en is er een overgangsregime voor de op 31-12-2004 bestaande toezeggingen. Om het toezeggen van nieuwe VUT en Prepensioen verder te ontmoedigen moet de werkgever bij het toekennen daarvan na 01-01-2005 een strafheffing betalen van 26%!

22 februari 2005, tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer (en in afwijking van de behandeling in de Tweede Kamer) heeft de staatssecretaris het standpunt ingenomen dat destrafheffing van 26% ook van toepassing zal zijn op de ontslagvergoeding wanneer het een VUT-achtige toezegging betreft.

Gesloten polissen voor 26 mei 2005

Met betrekking tot de reeds gesloten polissen kunnen we u melden dat indien de ontslaguitkering is overeengekomen vóór de inwerkingtreding van dit besluit, te weten 26 mei 2005, door de staatssecretaris goedkeuring wordt verleend en de overeenkomst niet wordt aangemerkt als regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 32aa van de wet LB, mits de arbeidsovereenkomst uiterlijk 31 december 2005 wordt of is ontbonden.