“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

FNV wil meldplicht werkgever bij beroepsziekte

13 mei, 2016 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

FNV pleit ervoor dat werkgevers verplicht worden het te melden als een werknemer een beroepsziekte heeft opgelopen. Dit om het aantal zieken en sterfgevallen door werk terug te dringen. Als een werknemer een beroepsziekte krijgt zou de bedrijfsarts dit voortaan moeten melden aan zowel de werkgever als aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De werkgever moet het vervolgens doorgeven aan de inspectie SZW (arbeidsinspectie).

“Met deze meldplicht willen wij de werkgever verantwoordelijk maken. En wat ons betreft komt er op niet-melden een forse boete te staan. Op deze manier ontstaat er een goed overzicht van plekken waar beroepsziekten voorkomen. Op dit moment wordt er door de meeste bedrijfsartsen geen melding gedaan”, aldus de FNV.

Ieder jaar overlijden er in ons land 3000 mensen door een ongeluk of door een ziekte die met het werk te maken heeft. De meest voorkomende ziekte die hier verantwoordelijk voor is, is kanker. Deze schatting is afkomstig van de NCvB.

Mobiele teams

Naast de meldplicht pleit het FNV ook voor de inzet van mobiele teams met arbeidsinspecteurs. Deze zouden net als de politie of brandweer kunnen uitrukken als er sprake is van een ongezonde of gevaarlijke werkplek. Ook zouden zij vaker onaangekondigd moeten controleren.