“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Geen extra 26 % belastingheffing ontslagvergoeding

27 mei, 2005 | Ontslagvergoeding
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

De onderstaande begrip regeling voor vervroegde uittreding is per 10-06-2005 voorlopig ingetrokken:

Den Haag –  Stamrechtregelingen bij ontslag en (rechten op) eenmalige ontslaguitkeringen worden tot een nader te bepalen datum niet aangemerkt als regelingen voor vervroegde uittreding.”

Er is geen sprake van extra 26% belastingheffing voor werknemers zoals op 1 juni in kranten te lezen was. In sommige gevallen moeten de werkgevers een extra heffing van 26% betalen over de ontslagvergoeding. Dit gebeurt alleen als de gouden handdruk gebruikt wordt om de periode tot aan het pensioen te overbruggen en het dus eigenlijk een VUT-regeling is. Het door staatssecretaris Wijn op 26 mei gepubliceerde besluit heeft geen gevolgen voor ontslagvergoedingen die gebruikt worden om de periode tussen 2 banen te overbruggen, zoals bij bijvoorbeeld reorganisaties doorgaans het geval is.

Het technische besluit is bedoeld om werkgevers duidelijkheid te verschaffen in welke gevallen zij in ieder geval niet belast worden met een extra heffing. Als het op basis van het besluit wel een (verkapte) VUT-regeling zou kunnen zijn, kunnen werkgevers alsnog aantonen dat de regeling een ander doel (bv reorganisatie) heeft. Wanneer bijvoorbeeld alle werknemers van een bedrijf worden ontslagen zal het niet moeilijk zijn om bij de inspecteur aannemelijk te maken dat het doel van de regeling reorganisatie en niet vervroegde uittreding is. Terwijl bij een regeling waarbij alle werknemers van 58 jaar en ouder worden ontslagen het veelal duidelijk zal zijn dat er eigenlijk sprake is van een VUT-regeling.

Ontslagvergoedingen komen vaak tot stand op basis van de kantonrechtersformule (uitgangspunt in deze formule is één maandsalaris per dienstjaar). Vrijwel alle ontslagvergoedingen die met deze formule worden vastgesteld zijn op basis van het besluit geen VUT-regeling en zullen dus niet extra belast worden.

Ontslaguitkeringen kunnen nog steeds worden vastgesteld volgens de kantonrechtersformule. De wetgeving rondom VUT-regelingen is op 1 januari 2005 in werking getreden. Het besluit is niet in strijd met het Najaarsakkoord. Het besluit gaat ook niet in tegen het in november 2004 in de Tweede Kamer aangenomen amendement Verburg/Depla. De stamrechtvrijstelling als zodanig blijft bestaan.

Het besluit dat staatssecretaris Wijn nu heeft genomen geldt slechts als handvat om te bepalen of iets een ontslagvergoeding is of eigenlijk een verkapte VUT-uitkering. Het besluit bevat geen nieuwe regelgeving, maar dient slechts tot verduidelijking van bestaande wetgeving. Het besluit is tot stand gekomen na een consultatieronde van werkgevers- en werknemersorganisaties, zoals MKB Nederland, VNO NCW en FNV en de uitvoeringspraktijk, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Naar aanleiding hiervan is voor een ruime invoeringstermijn gekozen.

Het besluit geldt voor regelingen die na 26 mei 2005 tot stand komen. Regelingen die voor die datum tot stand zijn gekomen, waarbij ontslag in 2005 plaatsvindt, worden niet getroffen door de extra heffing.

Bron: Ministerie van Financiën 01-06-2005