“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Gemeenten willen jeugdwerkloosheid aanpakken

19 feb, 2014 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Gemeenten vragen de Europese Unie om dertig miljoen euro om de jeugdwerkloosheid in Nederland te bestrijden. Met dit geld willen de gemeenten 56 duizend jongeren aan werk helpen. Op dit moment zijn 133 duizend jongeren werkloos.

Plannen gemeenten jeugdwerkloosheid

De gemeenten hebben plannen gemaakt om de jongeren aan werk te helpen door middel van scholing of begeleiding naar werk of stage. Ze willen jongeren coachen en daarnaast helpen om een goed netwerk op te zetten.

Subsidie van Europees Sociaal Fonds

Voor de aanpak van jeugdwerkloosheid heeft het Europees Sociaal Fonds geld beschikbaar. Minister Asscher van de PVDA is enthousiast en juicht de plannen van de gemeenten toe. Hij geeft aan dat het goed is dat gemeenten in een tijd van hoge jeugdwerkloosheid er alles aan doen om jongeren aan het werk te krijgen.