“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers is voor het eerst sinds vijf jaar iets gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de HBO-Monitor 2018.

Deeltijd hbo

In 2017 was de gemiddelde werkloosheid onder hbo’ers 3,2%, vorig jaar was dat 3,6%. Dat is in lijn met de bevinding van het Centraal Planbureau dat de economische groei in ons land in 2018 licht afnam in vergelijking tot het jaar ervoor. De stijging in werkloosheid geldt niet voor afgestudeerden van deeltijd hbo-opleidingen. Het CBS meldde eerder dat in het vierde kwartaal van vorig jaar 3,6% van de beroepsbevolking (330.000 mensen) werkloos was.

Eerste baan

De HBO-Monitor, die gericht is op afgestudeerden uit het studiejaar 2016/2017, toont tegelijkertijd dat in alle sectoren wel sneller een eerste baan werd gevonden dan voorheen. De projectleider van de HBO-Monitor is niet heel verbaasd door de uitkomsten. Ze kenden de bevindingen van het CPB al, en gaan er ook van uit dat de werkloosheid bij deze doelgroep de komende jaren lichtjes blijft stijgen. Aan de HBO-Monitor 2018 werkten bijna 24.000 afgestudeerden mee.