“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Helft zieke werknemers mankeert medisch niets

18 mrt, 2016 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

Volgens vrijwel alle arbodienstverleners in Nederland mankeert in ruim de helft van alle gevallen van ziekteverzuim de werknemer medisch gezien niets. De vereniging van bedrijfsartsen NVAB vermoedt zelfs dat het percentage niet-medisch verzuim nog hoger ligt, tussen de 70 en 80 procent.

Externe oorzaken

Ruzie met een collega, onenigheid met de manager, problemen in de thuissituatie: allemaal redenen voor werknemers om zich ziek te melden. Als werkgevers meer aandacht schenken aan externe oorzaken kan het gemiddelde ziekteverzuim worden teruggebracht naar 2 procent, zeggen de arbodiensten. Nu ligt dit percentage op 4 procent. “Werkgevers staren zich blind op lichamelijke en psychische klachten van medewerkers. Ze zijn zich niet bewust van de effecten van andere omliggende factoren op het welzijn van hun medewerkers”, aldus Thea Hulleman van arbodienst Zorg van de Zaak.

“Leidinggevenden weten vaak wel dat er bij sommige medewerkers meer aan de hand is thuis of op het werk, maar durven dit vaak niet bespreekbaar te maken. Hiermee begaan zij een grote fout. Ga met een werknemer in gesprek, want spanningen gaan niet weg als iemand thuis blijft. Pas als je weet wat er aan de hand is kun je samen bekijken hoe de werknemer geholpen kan worden. Misschien moet iemand tijdelijk worden ontlast. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat de werknemer voor langere tijd uitvalt en echt ziek wordt”, aldus Hulleman.

Loyaliteit

Of een snotterige werknemer gewoon gaan werken of zich ziek meldt hangt ook erg samen met loyaliteit. “Hoe groter de loyaliteit aan de werkgever, hoe minder snel een werknemer zich ziek meldt. Bij kleinere bedrijven is die loyaliteit vaak groter, dan bij grotere bedrijven”, zo zeg NVAB-voorzitter Jurriaan Penders. “Meestal is er bij een ziekmelding echt wel iets aan de hand. Bij de meeste ziekmelders spelen kwesties waardoor zij zich even niet opgewassen voelen tegen het werk. Dit kan allerlei oorzaken hebben van het mislopen van een promotie of onenigheid met een collega tot een scheiding of een huilbaby”

Ziekteverzuim laten dalen

Voor werkgevers is het financieel gezien verstandig om het ziekteverzuim te laten dalen. Een zieke werknemer kost tussen de 200 en 400 euro per dag. De zieke moet immers worden doorbetaald en er treedt productieverlies op. Thea Hulleman geeft werkgever de tip om ziekmeldingen echt serieus te nemen. “Waar de werknemer aanvankelijk alleen wat klachten heeft en zegt dat hij grieperig is, wordt het later toch een medisch probleem als er andere factoren meespelen. Probeer dit te voorkomen”.