“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Herstel arbeidsmarkt lijkt in zicht

27 sep, 2013 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Het lijkt het erop dat de arbeidsmarkt zich het komende jaar langzaam maar zeker zal gaan herstellen. De bodem in de bouwsector is bereikt en de vraag naar bouwpersoneel begint langzaam toe te nemen. Daarbij daalt het aantal mensen dat actief naar een baan op zoek is, wellicht doordat zij door het lange solliciteren ontmoedigd zijn. Door deze combinatie lijkt het kantelpunt in zicht.

Zowel groei als daling

Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van 2013 weliswaar met 6,9% gedaald, maar er zijn nog steeds een aantal sectoren waarin wel banen te vinden zijn. Zo groeit het aantal vacatures in de ICT-sector naar 21% in 2013. Ook research & development en het onderwijs laten een lichte groei zien.
De vraag naar technici wordt langzaam minder, maar is nog steeds groot. Verpleegkundigen komen steeds minder makkelijk aan het werk. Het aantal banen in de zorg is met maar liefst 26% gekrompen. In de bouw groeit het aantal vacatures langzaam maar gestaag. Dit komt waarschijnlijk door de BTW verlaging en door uitgestelde investeringen in bijvoorbeeld het onderhoud van bedrijfspanden.

Toekomst

Door deze ontwikkelingen is het toekomstperspectief op de arbeidsmarkt licht verbeterd. Helaas is de situatie op de arbeidsmarkt nog steeds slecht. Maar het lijkt erop dat we het ergste hebben gehad.