“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Werkloosheid hoog onder hoogopgeleide mannen

27 jul, 2013 | Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

De werkloosheid in Nederland stijgt. Alle lagen in de bevolking hebben hiermee te maken. Het lijkt er echter op dat mannen vaker werkloos thuis zitten dan vrouwen. Vooral het verschil tussen hoogopgeleide mannen en hoogopgeleide vrouwen is opvallend.

Werkloosheid hoogopgeleide mannen

Het aantal werklozen onder hoog opgeleide mannen van 25 tot 35 is sinds 2009 behoorlijk gestegen. Zo lag in 2009 het percentage op ongeveer 3% ondertussen is dit opgelopen naar 6,2%. Dit terwijl de werkloosheid bij vrouwen in dezelfde categorie op 3,6% is blijven steken.

Verschil mannen en vrouwen

Bij de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar was de werkloosheid bij vrouwen altijd hoger dan bij mannen. Ook dit is verschoven. In 2012 lag de werkloosheid voor beide groepen vrijwel gelijk. Van de hoog opgeleide mannen was 3,5% werkloos tegen 3,7% van de vrouwen.