“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Jonge ambtenaren vliegen er niet alleen als eerste uit bij reorganisaties, zij komen ook nauwelijks aan de bak bij ministeries. De voorspelde uittocht van oudere ambtenaren laat op zich wachten. Dat blijkt uit de onlangs verschenen Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Mobiliteit laag

De taakstellingen (inkrimpingen) bij het Rijk treffen vooral jonge ambtenaren. Doordat het Rijk vasthoudt aan het last-in-first-out principe zijn jonge ambtenaren onevenredig zwaar de dupe van de reorganisaties. Niet alleen stromen zij eerder uit, de instroommogelijkheden voor jongeren bij het rijk zijn ook al jaren zeer beperkt. Door de economische crisis is de vrijwillige externe mobiliteit bij het Rijk namelijk laag.

Grote uittocht

Bovendien werken ambtenaren tegenwoordig langer door. De reden is dat de mogelijkheden om vervroegd uit te treden een aantal jaren geleden zijn beperkt. In plaats van voor zijn 60e met pensioen te gaan, werken rijksambtenaren tegenwoordig gemiddeld tot hun 63e door. De uitstroom van gepensioneerde ambtenaren bij het Rijk is dan ook 10% lager dan de overheid eerder in haar rapport De grote uittocht had voorspeld. Die voorspelde grote uittocht de komende jaren bij de overheid komt bij het Rijk pas tussen 2015 en 2020 op gang.

Stijging leeftijd zet door

De gemiddelde leeftijd van het rijkspersoneel is in 2011 licht gestegen ten opzichte van 2010. En die stijging van de gemiddelde leeftijd van werknemers bij de ministeries zet de komende jaren door, zo stelt de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Het Ministerie van VenJ is met een gemiddelde leeftijd van 42,7 jaar overigens relatief jong, de ambtenaren bij het ministerie van Financiën zijn met gemiddeld 48,7 jaar iets meer op leeftijd. Volgens het rapport werkten in 2011 bij de ministeries in totaal 119.066 mensen (110.993 fte).
Dit is exclusief Defensie en de zbo’s. In 2010 bood het Rijk nog werk voor 114.328 fte.

Bron: InOverheid.nl