“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Jongere voorrang op baan na inzetten voor maatschappij

9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Met de komst van het nieuwe regeerakkoord zal er ook in de arbeidsmarkt het nodige gaan veranderen. Zo zullen jongeren straks voorrang krijgen op een baan als zij zich eerst enige tijd vrijwillig hebben ingezet voor de samenleving. Een soort niet verplichte maatschappelijke dienst.

Dienstplicht

Tijdens de verkiezingscampagne zette vooral het CDA zich in voor de herinvoering van de dienstplicht. In dit geval voor jongeren bij defensie, politie of in de zorg. De andere partijen konden zich uiteindelijk niet vinden in een maatregel die zoveel verplichtingen met zich mee zou brengen. Vandaar dat de overheid nu met een tussenmaatregel komt. Een niet verplichte maatschappelijke dienst.

Maatschappelijke dienst

Jongeren die op vrijwillige basis hun steentje bijdragen in de zorg of bijvoorbeeld bij vluchtelingenwerk kunnen straks hiervoor een certificaat krijgen. Met dit certificaat kunnen zij vervolgens voorrang krijgen bij sollicitaties bij de overheid. Ook met het bedrijfsleven wordt overlegd om waarde te hechten aan een Maatschappelijk dienst-diploma.