“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Jongeren krijgen vaker tijdelijke arbeidsovereenkomst

27 jul, 2010 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Werkgevers kunnen jongeren onder de 27 jaar vaker en langer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aanbieden. Het kabinet heeft besloten dat dit in ieder geval tot 1 januari 2012 mogelijk is.

Eerder gold dat na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die telkens binnen drie maanden na elkaar waren afgesloten, de vierde tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch een vast dienstverband was. Nu is dat het geval bij de vijfde tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Daarnaast verandert een tweede of volgend tijdelijk arbeidscontract automatisch in een vast contract wanneer de duur van 48 maanden wordt overschreden. Voorheen was dat 36 maanden. Volgens het kabinet zijn de wijzigingen noodzakelijk om jongeren langer aan het werk te houden.

De nieuwe regeling geldt voor werknemers die op het moment van inwerkingtreding (9 juli 2010) jonger dan 27 jaar zijn en niet aan de voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voldoen. Dat houdt dus in dat de termijn van 36 maanden niet wordt overschreden en dat er nog geen sprake is van een vierde arbeidscontract.

Bron: [link:goo-nieuws-arbeidsovereenkomst www.GripOpOntslag.nl]