“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

De kans dat mensen in de komende drie maanden ontslag zullen krijgen is flink gedaald. Volgens het Economisch Bureau van ING hoeft momenteel gemiddeld slechts één op de honderd werknemers zich zorgen te maken. Hiermee is het risico op baanverlies weer even klein als voor het begin van de crisis in 2008.

Hoogtepunt

Op het hoogtepunt van de crisis zat één op de zestig werknemers in de gevarenzone. Daarnaast vonden er veel grote reorganisaties plaats, waardoor er veel mensen tegelijk werden ontslagen. Hier is nu nog wel sprake van, neem de reorganisatie bij Monuta, maar het aantal reorganisaties is een stuk lager.

Zekerheid

Volgens ING is niet alleen de kans om werkloos te raken flink afgenomen, maar voelen werknemers zich ook zekerder van hun zaak. “De arbeidsmarkt herstelt en veel huishoudens voelen zich zekerder over hun financiële situatie. Ruim negen op de tien werknemers achten de kans op baanverlies klein. Dit is zowel bij jongere als oudere werknemers het geval.”