“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Loyaliteit steeds minder beloond

07 mei, 2018 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Trouwe werknemers die hun jubileum op het werk vieren worden steeds minder beloond voor hun loyaliteit. Het aantal regelingen voor personeel dat 12,5, 25 of zelfs 40 jaar in dienst is daalt flink. Dit constateert werkgeversclub AWVN.

Honkvast

Het afschaffen van de jubileumbonussen is opmerkelijk te noemen, aangezien werknemers nog altijd behoorlijk honkvast zijn. Een kwart van alle werkenden zit al tien jaar op dezelfde plek. De helft hiervan werkt zelfs al meer dan twintig jaar bij dezelfde werkgever.

Ervaring jubileum werknemer

Werknemers hechten waarde aan hun jubileum. Zij verwachten daarom ook dat de werkgever erbij stil staat. Het wordt gezien als een blijk van waardering. Horen zij niets dan doet dit wat met ze. Het zal interessant zijn om te onderzoeken of dit consequenties heeft op hun loyaliteit richting de werkgever.