“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1336 beoordelingen

In 2015 zijn er ruim 45 duizend asielaanvragen in Nederland gedaan. Daarnaast kwamen er bijna 14.000 nareizigers. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er al bijna 6.500 verzoeken en ruim 2.300 nareizigers.

Duizenden nieuwe banen

De komst van deze asielzoekers naar Nederland levert veel banen op, dat zegt Rob Witjes hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. Door de toestroom is er voor begeleiders van vluchtelingen en bij asielzoekerscentra meer werk. Dit zal de komende jaren oplopen tot zo’n vijfduizend nieuwe banen.

Groei sector Zorg en Welzijn

Asielzoekerscentra vallen onder de sector Zorg en Welzijn. In deze sector is de werkgelegenheid de laatste jaren sterk verminderd. Door de komst van de asielzoekers zal de werkgelegenheid in deze sector stijgen. Daarnaast wordt er ook een groei bij de overheid verwacht. Het gaat dan om een toename in banen bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Ook komt er meer werk voor gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers. Bij de overheid zullen naar verwachting zo’n vierduizend banen bij komen. Tot slot zal in het het onderwijs meer werkgelegenheid komen. Dit komt vooral door de instroom van jonge vluchtelingen. Ze verwachten dat er in het basisonderwijs ruim duizend nieuwe banen ontstaan.

Asielzoekers aan het werk

De eerste zes maanden van een asielprocedure mag de asielzoeker niet werken. Na deze zes maanden mag een asielzoeker een aantal weken werken met een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning voor een buitenlandse werknemer).
Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft mag deze zonder problemen aan het werk in Nederland. Het is voor werkgevers soms wel lastig om erachter te komen wat de waarde is van een in het buitenland behaald diploma en hoeveel dit waard is op de Nederlandse markt. Het zal helpen als buitenlandse diploma’s beter in kaart worden gebracht. Ook het aanbieden van bijscholing en het doen van vrijwilligerswerk leveren hier een bijdrage aan.

Bijstand

Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) meldt dat de instroom van asielzoekers ook terug te zien is in de bijstandscijfers. Hoewel het hier wel gaat om een klein deel van de mensen met een bijstandsuitkering. Ruim vijftienduizend extra bijstandsuitkeringen werden vorig jaar gegeven aan asielzoekers.