“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

MKB Nederland geeft aan dat de personeelslasten voor het midden- en kleinbedrijf flink omlaag moeten om de economische groei te stimuleren. Dit geven zij aan in een rapport dat maandag werd aangeboden aan premier Rutte.

Regels en risico’s

Op dit moment lopen ondernemers tegen een muur van regels, risico’s en lasten. Een belangrijk punt dat voor kleine bedrijven erg belangrijk is, is de loondoorbetaling bij ziekte. MKB Nederland adviseert dan ook om de doorbetaling bij ziekte terug te schroeven van twee naar één jaar. Waarbij de werkgever de premielasten voor het eerste halfjaar voor zijn rekening neemt en de werknemer voor het tweede.

Ziek door privézaken

Ook vinden MKB-Nederland en VNO-NCW dat ondernemers niet meer verantwoordelijk moeten zijn voor ziekte veroorzaakt door privézaken, zoals skiongelukken. Hiervoor zullen werknemers zichzelf moeten verzekeren. Verder willen de werkgevers de verlofrechten aanpakken. Deze verlofrechten kunnen wat het MKB betreft worden beperkt tot wat internationaal verplicht is.  Daarnaast vindt de organisatie dat er na twee jaar ziekte geen vergoeding meer uitgekeerd hoeft te worden bij contractbeëindiging.

Verzekerd

Uit een onderzoek dat Lodewijk Asscher van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat 45 procent van de werkgevers een probleem heeft met de kosten die ze hebben doordat ze het loon van ziek personeel moeten doorbetalen. Maar bij de meeste bedrijven bestaat er wel draagvlak voor de verplichting om het loon door te betalen. De meeste werkgevers hebben zich namelijk verzekerd voor de loondoorbetalingsplicht.