“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagvergoeding gekort op WW-uitkering

31 aug, 2004
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Contouren van Miljoenennota tekenen zich af

Zaterdag 21 augustus 2004 – DEN HAAG – Nog een paar weken en dan moeten de begrotingsstukken voor Prinsjesdag naar de drukker. Inmiddels zijn de meeste maatregelen al bekend, net zoals het onthaal dat de plannen zullen krijgen in de Tweede Kamer. De regeringspartijen CDA, VVD en D66 (een meerderheid) hebben geen problemen met de voorstellen zoals die nu op tafel liggen.

Het leeuwendeel van de maatregelen die op de derde dinsdag van september worden aangekondigd zijn onderdeel van een bezuinigingspakket dat over drie jaar 750 miljoen euro moet opleveren. Op die manier moet ervoor worden gezorgd dat het Nederlandse begrotingstekort onder de Europese norm van 3 procent blijft.

Het pakket omvat enkele pijnlijke ingrepen. Zo worden ontslagvergoedingen voortaan gekort op de WW-uitkering.

Verder moeten oudere werklozen eerder hun eigen huis ‘opeten’, doordat de leeftijdsgrens voor de IOAW (een minimumuitkering die niet wordt verrekend met eigen vermogen) wordt opgetrokken van 50 naar 55 jaar.

Over deze ingrepen is binnen het kabinet lang gediscussieerd omdat de VVD- en D66-ministers aanvankelijk de lengte van de WW-uitkering wilden bekorten. Het CDA vond echter dat er genoeg bezuinigd was op de sociale zekerheid. Na lang ruziën kwam dit compromis uit de bus.

Verder is afgesproken dat het collegegeld volgend studiejaar met 100 euro omhoog gaat. Verder werd gisteren bekend dat ‘wordt overwogen om het hoger onderwijs geen overheidsgeld meer te geven voor studenten ouder dan 30 jaar. Tot slot wordt het bedrag van 750 miljoen bereikt door de ministeries ‘efficiënter’ te laten inkopen. Zo worden onder meer computers later vervangen. Ook de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, die eerder waren gevrijwaard van de ’efficiencykorting’ op de departementen, blijven niet buiten schot. Ook wordt er wederom gesneden in het ziekenfondspakket. Ooglidcorrecties en behandelingen tegen snurken gaan eruit. Begin juli kwam het bezuinigingsakkoord rond. De drie regeringsfracties in de Kamer lieten toen al weten er in grote lijnen mee te kunnen leven.

Naast het algemene bezuinigingspakket moet er nog een regeling worden getroffen om de tegenvallende koopkracht van de minima volgend jaar op te vangen. Het kabinet had al eerder laten weten dat de door het Centraal Planbureau berekende 2 procent teruggang voor de minima te gortig was.

Duidelijk is dat er zo’n 300 miljoen euro vrij wordt gemaakt voor de compensatie. Dat geld komt beschikbaar doordat waarschijnlijk de pc-privé-regeling wordt afgeschaft en doordat het dubbel spaarloon wordt aangepakt. Dat geldt voor werknemers die twee bazen hebben en die bij allebei profiteren van de maximale inleg van de regeling. Het CDA heeft al laten weten te kunnen leven met de nu gevonden ingrepen. De VVD onthoudt zich nog van commentaar. Maar grote problemen worden niet voorzien.

Tot slot is het kabinet het de afgelopen week eens geworden over een aantal ingrepen om de economie aan te jagen. Zo gaat de winstbelasting voor bedrijven omlaag tot 30 procent in 2007. Dat moet het aantrekkelijker maken voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. Ook het opstaptarief in de winstbelasting gaat omlaag, evenals de zelfstandigenaftrek. Dat is vooral voor kleine bedrijven van belang.

Dit kost de schatkist waarschijnlijk zo’n 1,6 miljard euro volgend jaar, oplopend tot 2,4 miljard euro in 2007. Dat geld wordt terugverdiend door het bedrijfsleven op andere punten zwaarder te belasten, onder meer door afschaffing van het grijze kenteken.

Bron: Eindhovens Dagblad 21-08-2004
Door HANS VAN SOEST