“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Minen van bitcoins op werk zorgt niet voor ontslag op staande voet

08 mrt, 2018 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Veel mensen proberen door de handel in bitcoins snel veel geld te verdienen. Het zogenaamde ‘minen’ van bitcoins kost echter veel tijd. Een systeembeheerder had een goede oplossing. Hij deed dit in de baas zijn tijd. De werkgever was hier niet blij mee en wilde de man op staande voet ontslaan.

Bitcoinmachine op werk

De werknemer ging ook wel ver. Hij installeerde een zogenaamde bitcoinmachine in de serverkast van zijn werkgever, om zo ook tijdens werktijd bitcoins te minen. Toen de werkgever dit ontdekte waren de rapen gaar. Er volgde direct een ontslag op staande voet, omdat de werknemer de interne regels over internetgebruik had overtreden en daarnaast zijn nevenwerkzaamhedenbeding had geschonden. Daarnaast werd de werknemer verweten dat hij het bedrijf hiermee bewust had blootgesteld aan gevaren van buitenaf zoals virussen en hackers.

Medewerker stapt naar kantonrechter

De systeembeheerder was het niet eens met het ontslag en stapte naar de kantonrechter. Hij wilde zijn baan niet terug, maar wilde wel het loon waar recht op zou hebben als het contract op een normale manier was ontbonden, een transitievergoeding en daarnaast een billijke vergoeding van 50.000 euro.

Uitspraak van de rechter

De rechter boog zich over de zaak en kwam tot de conclusie dat er hier geen sprake is van schending van het nevenwerkzaamhedenbeding. Dit beding is bedoeld voor werknemers die werkzaamheden voor andere werkgevers willen uitvoeren. Daar was in dit geval geen sprake van. De rechter was het er wel mee eens dat de systeembeheerder de regels voor het internetgebruik had overtreden, maar wees de werkgever er ook op dat een werkgever het recht niet heeft het privégebruik van de werknemer op de werkplek tot nul te reduceren. Ook het argument over het blootstellen van het bedrijf aan gevaren van buitenaf vond de werkgever niet voldoende aannemelijk. Dit omdat de bitcoinmachine los van het bedrijfsnetwerk stond.

Grens overschreden

De rechter was het wel met de werkgever eens dat de systeembeheerder door had moeten hebben dat hij een grens overtrad. Het feit dat hij de bitcoinmachine in het geheim heeft geplaatst geeft wel aan, dat hij wel wist dat dit niet in orde was. Toch gaat de rechter niet akkoord met het ontslag op staande voet. Dit ook omdat de werknemer verder zijn werk goed deed en de werkzaamheden hier ook verder niet onder geleden hebben. De werkgever moet de werknemer de transitievergoeding en het loon betalen waar hij recht op heeft. De billijke vergoeding die de systeembeheerder eiste wordt niet toegekend. Dit omdat de werknemer wel degelijk het een en ander te verwijten valt. Daarnaast omdat hij al snel weer een andere baan had gevonden.