“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Niet meer thuiswerkers sinds nieuwe wet

26 sep, 2017 | Algemeen, Arbeidsmarkt
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

In 2016 werd de Wet Flexibel Werken van kracht. De wet zorgt ervoor dat alle werknemers het recht hebben om thuis te werken. Dit omdat regelmatig thuiswerken veel voordelen heeft. Het is goed voor het milieu, voor de verkeersdrukte en voor de portemonnee. Toch heeft deze wet er niet voor gezorgd dat er ook daadwerkelijk meer thuiswerkers zijn.

Niet méér thuiswerken

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders zegt niet méér te zijn gaan thuiswerken. Het grootste deel (64%) verwacht ook in de toekomst niet méér thuis te gaan werken. Sterker nog, een groot deel van de Nederlanders (68%) verwacht net zo vaak of zelfs vaker te moeten reizen voor het werk.

Flexibel mobiliteitsbudget

Tijdens Prinsjesdag werd de Miljoenennota gepresenteerd. Een belangrijk punt hierin is dat mobiliteit slimmer en groener moet worden. Een oplossing hiervoor is de introductie van het flexibele mobiliteitsbudget. Dit is een vast bedrag dat werkgever ter beschikking stellen aan werknemers om te besteden aan woon-werkverkeer. Hoe hij het besteden kunnen zij vervolgens zelf bepalen. De een koopt een busabonnement, de ander pakt de fiets. Weer een ander kan het bedrag goed gebruiken voor benzine voor de auto. Het bedrag dat overblijft steekt de werknemer in eigen zak. Een goede stok achter de deur om vaker de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Veel Nederlanders staan positief tegenover dit plan. De verwachting is dan ook dat deze nieuwe arbeidsvoorwaarde de komende tijd steeds populairder zal worden.