“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Niet meewerken aan mediation geen reden voor loonstop

10 sep, 2019 | Algemeen, Wet & regelgeving
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Een vrouw werkt op de receptie van een vakantiepark. Het werk levert haar zoveel stress op dat zij zich ziek moet melden. Na een paar weken geeft de werkgever aan dat zij een mediationtraject willen starten. De vrouw geeft aan dat zij hier niet toe in staat is en weigert. De werkgever besluit vervolgens haar loon stop te zetten. Maar dat hadden zij niet mogen doen.

24-uursdiensten

De vrouw werkt ongeveer 30 uur per week op de receptie van het vakantiepark. Daarnaast is zij ook verplicht om 5 dagen per week 24-uursdiensten te draaien. Tijdens deze 24-uursdiensten mag zij het park niet af en moet zij constant bereikbaar zijn. Deze diensten worden niet betaald. In plaats daarvan krijgt zij 50 procent korting op de huur van een woning op het park. Deze 24-uursdiensten gaan haar uiteindelijk opbreken. De diensten zijn te belastend en leveren haar zoveel stress op dat zij zich moet ziek melden.

Mediation

Als zij 6 weken ziek is, komt zij bij de bedrijfsarts terecht. Deze geeft aan dat er inderdaad werkgerelateerde klachten zijn, maar dat er medisch geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. De werkgever besluit haar direct een voorstel te doen om een mediationtraject op te starten. De vrouw is hierdoor overdonderd. Zij is van mening dat zij wel arbeidsongeschikt is en is op dit moment niet in staat tot mediation. Zij besluit een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Advocaat

Er volgt direct een brief van een advocaat. Deze geeft aan dat het mediationtraject even wordt uitgesteld, maar dat het loon wordt stopgezet als zij volgende keer ook weigert om mee te werken aan mediation. Het deskundigenoordeel helpt hier ook niet bij. Het UWV is van mening dat de vrouw inderdaad niet geschikt is voor haar eigen werk, maar zij zien geen belemmering om de re-integratie te starten of een mediationtraject in te gaan. Deze uitslag is voor de werkgever een reden om de advocaat weer een brief te laten sturen. Hierin wordt de vrouw eigenlijk gedwongen om mee te werken aan mediation. Doet zij dit niet, dan wordt het loon stopgezet. In februari voegen zij daad bij woord en wordt het loon niet meer overgemaakt. Ondertussen heeft de vrouw een eigen advocaat in de arm genomen en spant zij een kort geding aan.

Kort geding

In het kort geding vordert de vrouw haar achterstallige loon met alle toeslagen. De werkgever heeft echter ook een vordering. Zij vorderen achterstallige huur van de woning op het vakantiepark, gas-water-licht en incassokosten. Daarnaast willen zij ook een vergoeding voor gemiste huuropbrengsten, omdat zij de woning in de tussentijd niet hebben kunnen verhuren. De rechter buigt zich over de zaak en de vrouw krijgt gelijk. Het feit dat de vrouw niet meewerkte aan het mediationtraject betekent niet dat zij ook niet meewerkte aan de re-integratie. Uit een mail van het vakantiepark blijkt dat de werkgever duidelijk aanstuurde op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast wilde de werkgever de woning op het vakantiepark zo snel mogelijk weer beschikbaar hebben voor verhuur. Het mediationtraject was dus niet bedoeld om te helpen bij de re-integratie, maar om het arbeidscontract te beëindigen. Hiermee heeft de vrouw dus voldaan aan haar re-integratieverplichting en is er dus geen goede reden voor een loonstop. Het loon moet worden uitbetaald. De vordering van de werkgever was te complex om te behandelen in het kort geding. De huurwoning op het vakantiepark was onderdeel van de arbeidsovereenkomst en in het kader van haar 24-uursdiensten was de vrouw ook verplicht om hier te wonen. Deze 24-uursdiensten zijn echter in strijd met de Arbeidstijdenwet. Hier is dus het laatste woord nog niet over gesproken.