“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

De Wet werk en zekerheid lijkt zijn doel voorbij te streven. Uit onderzoek blijkt dat de invoering van deze nieuwe wet het ontslag er niet makkelijker op heeft gemaakt. Dit zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen.

Wwz

Doel van de wet die vorig jaar zomer inging was het makkelijker maken van het ontslag. Dit zodat werkgevers wat minder zouden aarzelen om werknemers in dienst te nemen. Dit blijk een jaar later niet helemaal het geval te zijn. Het blijkt dat veel ontslagaanvragen juist door rechters worden afgewezen.

Kritische rechters

Met de komst van de nieuwe wet is de vergoeding die werknemers meekrijgen na ontslag, de zogenaamde transitievergoeding, een stuk lager dan voorheen. Hierdoor zijn rechters kritischer gaan kijken naar de ontslagaanvragen die zij binnen krijgen. Werkgevers moeten hun dossier echt goed op orde hebben en een goede reden hebben voor het ontslag om daadwerkelijk toestemming te kunnen krijgen.

Schikking

Dit zorgt ervoor dat veel werkgevers de weg naar de rechter niet aandurven. Steeds vaker komt het tot een schikking tussen werkgever en werknemer. Hierdoor blijkt het ontslag helemaal niet goedkoper te zijn in vergelijking met het ontslag voor de invoering van de Wwz.

MKB-bedrijven slachtoffer

Slachtoffer hiervan zijn voornamelijk de MKB-bedrijven. Zij hebben vaak niet genoeg vermogen om zo’n schikking te treffen met werknemers die niet functioneren. Grotere multinationals hebben hier minder problemen mee.