“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Een medewerker van een Rotterdamse instelling die psychisch kwetsbare mensen ondersteunt werd onlangs ontslagen, nadat zij een affaire begon met een van haar cliënten. Zij probeerde de relatie verborgen te houden. Toen de instelling er toch achter kwam volgde een officiële waarschuwing en een non-actiefstelling. Maar ook dit kon haar er niet van weerhouden toch het bed te delen en drugs te gebruiken met de betreffende cliënt. Er volgde ontslag op staande voet.

 

App-berichten

De vrouw werkte sinds begin 2017 bij de instelling die mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking ondersteunt. Bij één cliënt bleef het echter niet bij ondersteunen. Toen de medewerkster ziek thuis zat, speelde haar cliënt romantische app-berichten door naar haar manager. Zij werd op non-actief gesteld en kreeg te horen dat zij de relatie direct moest beëindigen. Dit deed zij niet. Zij besloot de relatie in het geheim voort te zetten. Zij nam zelfs een ander nummer om contact met hem te blijven houden. Samen brachten zij meerdere nachten met elkaar door, waarbij ook de nodige drugs werden gebruikt. In het dossier van de cliënt schreef mevrouw dat meneer in het weekend bij ‘zijn vriendin’ zou zijn. Deze vriendin was zij echter zelf. Toen aan het licht kwam dat mevrouw de relatie niet had beëindigd besloot de werkgever over te gaan op ontslag op staande voet.

Rechtbank

De vrouw ging hiertegen in verweer en stapte naar de rechter. Zij werd echter niet in het gelijk gesteld. De rechter noemt het gedrag van de medewerkster ‘ernstig verwijtbaar’. Zij wist dat zij geen relatie met de cliënt mocht hebben, maar ging hier toch mee door. Daarnaast deed zij er alles aan om dit voor haar werkgever verborgen te houden. Het ontslag op staande voet was hierdoor terecht.