“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Aantal ontslagvergunningen met 20 procent toegenomen

Het aantal ontslagvergunningen is in het tweede kwartaal van 2003 met 20 procent toegenomen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2002. De Centra voor Werk en Inkomen verleenden in totaal 14.264 maal een vergunning. Een jaar eerder bedroeg dit aantal 11.875. Dit blijkt uit ontslaggegevens over het tweede kwartaal van 2003, die het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gepubliceerd op de internetsite.

Het aantal ingediende ontslagaanvragen nam met 30 procent toe van 15.745 tot 20.530. Bij 93 procent van de afgehandelde aanvragen (exclusief ingetrokken ontslagaanvragen) werd een ontslagvergunning verleend. Voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen bedraagt dit percentage 92, voor aanvragen om niet-bedrijfseconomische redenen 75. Ontslagaanvragen wegens arbeidsongeschiktheid werden voor het overgrote deel (96 procent) toegekend. Voor het eerst is ook gekeken naar ontslagaanvragen van werkgevers voor (verzuimende) werknemers omdat ze onvoldoende meewerken aan inspanningen hen weer aan de slag te krijgen. Het gaat om 73 ingediende aanvragen. Hiervan werden er 32 afgehandeld (exclusief ingetrokken aanvragen). In 26 gevallen leidde dat tot een ontslagvergunning.

Behalve via de Centra voor Werk en Inkomen kunnen arbeidscontracten ook via de kantonrechter worden ontbonden. Het aantal ontbindingsverzoeken via de rechter in het tweede kwartaal is nog niet bekend. Het eerste kwartaal van 2003 bedroeg dit aantal 20.021, een stijging van 31 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Bron: het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid