“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Op staande voet ontslagen door diefstal

27 mrt, 2008 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Voor ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. Een dringende reden is bijvoorbeeld diefstal. Of het ontslag uiteindelijk terecht is hangt af van de persoonlijke omstandigheden, de gedragscode en het oordeel van de rechter.
Uit de rechtspraak blijkt dat niet alle diefstallen op gelijke wijze worden beoordeeld.

Voorbeeld ontslag op staande voet postbode

Zo kreeg een postbode per direct ontslag omdat hij een poststempel gestolen had. De werknemer vond ontslag een te zware sanctie, het ging om een laag bedrag en hij was al 24 jaar in dienst. De rechter oordeelde echter dat de gedragscode en de vertrouwensband met TPG was geschonden. Het ontslag bleef van kracht.

Diefstal op laatste werkdag

Een 57-jarige bedrijfsleider neemt op zijn laatste werkdag twee flessen motorolie mee zonder ze te betalen. De diefstal wordt ontdekt en hij wordt op staande voet ontslagen. De man gaat in beroep en uiteindelijk beslist de Hoge Raad dat de persoonlijke omstandigheden van de man reden zijn het ontslag ongegrond te verklaren. Hij moest weg bij het bedrijf in verband met reorganisatie. Tot aan zijn (vroeg)pensioen zou hij een aanvulling krijgen op zijn WW-uitkering. Ontslag zou betekenen: geen WW, geen aanvulling daarop en geen vroegpensioen. De gevolgen voor de werknemer waren te ernstig in relatie tot de diefstal en de werkgever had hem dus niet mogen ontslaan.

Verklaard niets te stelen

Een cateringmedewerker heeft bij zijn aanstelling moeten verklaren niets te stelen van het bedrijf of bedrijven waar ze voor werken. Gebeurt dit toch dan volgt ontslag op staande voet. Tijdens zijn werkzaamheden pakt de medewerker zonder er bij na te denken een cashewnoot van een retour gekomen bakje en eet hem op. De cashewnoten kwamen terug van een vliegtuig en moesten weggegooid worden. Hij overtrad hiermee de regels en werd op staande voet ontslagen. De werknemer vond de sanctie te zwaar en ging in beroep. De rechter oordeelde dat een streng beleid prima was, maar in dit geval was de sanctie onevenredig zwaar. De gevolgen voor de werknemer waren in verhouding tot het belang van de werkgever te groot. Het ontslag werd niet gegrond verklaard.

Arbeidszaken bij kantongerecht

Een arbeidszaak komt in eerste instantie voor bij het kantongerecht. Het oordeel van de verschillende rechters is echter niet te voorspellen. Er zijn zoveel verschillen in bedrijven, werknemers, persoonlijke omstandigheden en de gestolen waar dat het erg moeilijk is de zaken onderling met elkaar te vergelijken. De rechtspraak is dan ook niet consequent in zijn oordeel.

Wordt jij geconfronteerd met een ontslag op staande voet, win zo snel mogelijk juridisch advies in. Het is verstandig het ontslag aan te vechten! Juiste en tijdige ondersteuning kan veel leed voorkomen.

Bron: LJN AA4436, LJN BC1646, Jurofoon