“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Overwerken een risico voor de gezondheid

28 aug, 2017 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Onlangs werd bekend dat de gemiddelde Nederlandse werknemer drie uur per week onbetaald overwerkt. Het gaat vooral om mensen in hogere functies (HBO+). Zij hebben nogal de neiging om over te werken zonder dat zij daarvoor betaald worden. De vraag is of dit verstandig is. Onbetaald en structureel overwerk kan risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid. Het is een belangrijke oorzaak voor depressies, angststoornissen en hart- en vaatziekten.

Onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van overwerk op de gezondheid. Uit 17 verschillende studies blijkt dat er een verband bestaat tussen extreem overwerk en de kans op een beroerte en hart- en vaatziekten. De conclusie: werkweken van 55 uur of meer zijn niet gezond.

Waarom is overwerken zo slecht?

Hoe het precies zit met overwerk en de gezondheidsrisico’s is lastig te zeggen. Hier is nog veel onduidelijkheid over. De vermoedelijke verklaringen zijn dat mensen die vaak overwerken meer stress hebben, slechter eten, minder bewegen en minder aan sport doen. Daarnaast brengen lange werkweken vaak ook kortere nachten met zich mee. Te weinig slaap is funest voor de gezondheid.

Depressies

Zelfs depressies en angststoornissen worden in verband gebracht met lange werkweken. Uit een Noors onderzoek bleek dat 7 procent van de werknemers die minder dan 40 uur werkt te kampen had met een depressie. Bij werknemers die meer dan 40 uur werkten werd dit aantal verdubbeld naar 14 procent. Hierbij lopen vooral vrouwen risico op een depressie. Waarschijnlijk worden deze stoornissen veroorzaakt door vermoeidheid.

Gezond aantal uren

Wat nou eigenlijk een gezond aantal uren om te werken is, is niet bekend. De grens ligt vermoedelijk ergens rond de 38 uur. Uit onderzoek onder 10.000 werknemers bleek dat de mentale gezondheid verslechterde als de werkweek boven de 38 uur kwam (bij vrouwen) of 43 uur (bij mannen).