“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Pesten op het werk komt veel voor. Toch wordt er maar weinig over gepraat. Zo’n 1,2 miljoen volwassenen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO.

Taboe

Mensen associëren pesten meestal met kinderen. Kinderen pesten elkaar. Volwassenen doen dit niet. Hierdoor heerst er een groot taboe op dit onderwerp. Toch gebeurt het veel en wordt er vaak niets aan gedaan. Het is op de werkvloer eigenlijk hetzelfde als vroeger op school. Mensen die vroeger op school gezien werden als “pester” gaat later vaak door met het pesten. Puur omdat ze dit nooit hebben afgeleerd. In andere gevallen hebben “pesters” een gebrek aan sociale vaardigheden.

Teamvorming

Pesten kan ook zorgen voor meer populariteit of een sterker teamverband. Als je samen één doelwit heb waar je over kan praten, dan verbindt dit mensen met elkaar. Hierdoor gebeurt het vaak dat één persoon het pispaaltje wordt. Eigenlijk net als vroeger op school.

De invloed van een reorganisatie

De sfeer op het werk is ook heel bepalend. De kans op pestgedrag is groter als er onrust is op de werkvloer. Is er bijvoorbeeld een reorganisatie gaande en zitten mensen in onzekerheid over hun baan. Dan ‘regelt’ de groep het wel en wordt er iemand uitgekozen om weg te pesten. De keuze van zo’n zondebok is niet willekeurig. Het gaat vaak om kwestbare, onzekere personen. Het slachtoffer valt buiten de groep en daardoor voelt de groep zich verbonden en beter.

Hoe minder toezicht hoe meer kans op pesten

Werk je in ploegendiensten of buiten de normale kantoortijden, dan is de kans groter dat je te maken krijgt met pestgedrag. Op die momenten is er vaak minder toezicht, waardoor het pesten makkelijker ongezien blijft en medewerkers makkelijker een grens overgaan.

Gevolgen van pesten

De gevolgen van pesten zijn groot. Het kan heel veel stress bij het slachtoffer teweeg brengen en ervoor zorgen dat deze overspannen thuis komt te zitten. Daarnaast is pesten een belangrijk oorzaak van depressies, verslavingen, posttraumatisch stresssyndroom en zelfmoordpogingen. Ook zorgt pesten ervoor dat mensen meer verzuimen. Volgens TNO zorgt persen jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Omgerekend is geld komt dit op 900 miljoen euro.

Verantwoordelijkheid

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dit gaat zowel om lichamelijke, maar ook om psychische veiligheid. Vertel je als werknemer aan de werkgever dat je wordt gepest, dan zal deze hier onderzoek naar moeten verrichten. Word je gepest. Trek dan aan de bel! Doe je verhaal aan de werkgever, een vertrouwenspersoon of een collega die jou kan helpen, maar blijf er niet mee rondlopen.