“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Wat is de overheid van plan met de ontslagvergoeding en de WW-uitkering?

Informatie uit de rijksbegroting 2005.
Let op: Het gaat hier om een beleidsvoornemen. De beoogde ingangsdatum is 1 april 2005, maar dit is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

Inhoud wetsvoorstel

Ontslagvergoedingen worden straks volledig verrekend met de werkloosheidsuitkering. Dit geldt voor:

  • een ontslagvergoeding ineens;
  • een periodieke aanvulling bovenop de WW-uitkering;
  • vergoedingen in natura worden verrekend;
  • vergoedingen die niet als ontslagvergoeding worden uitbetaald, maar wel als zodanig kunnen worden beschouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bonussen die direct voorafgaande aan het ontslag zijn uitgekeerd.

De volgende vergoedingen worden niet verrekend met de WW :

  • scholings- of bemiddelingskosten die de werkgever betaalt om mensen weer aan werk te helpen;
  • voortzetten van de pensioenopbouw van de ontslagen werknemer.

Voor wie gelden de nieuwe regels

De verrekening van ontslagvergoedingen geldt voor werknemers die ontslagen worden op of na de datum van inwerkingtreding van de wet. Mensen die voor die tijd zijn ontslagen, vallen niet onder de nieuwe wet.

Het kabinet streeft ernaar om de wet per 1 april 2005 te laten ingaan.

Doel wetsvoorstel

Het kabinet verwacht dat hierdoor mensen sneller uit de WW zullen uitstromen. Daarnaast gaat het wetsvoorstel het oneigenlijk gebruik van de WW tegen als middel om vervroegd te stoppen met werken.

Bron: Postbus51

Op het gebied van de WW-uitkering is veel veranderd. Bekijk onze pagina meest gestelde vragen over de WW-uitkering om weer helemaal op de hoogte te zijn!