“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Voorheen waren er veel werkgevers die niet al te positief stonden over thuiswerken. De coronacrisis lijkt een eind te hebben gemaakt aan het slechte imago van de thuiswerker. Sterker nog… sommige werkgevers en werknemers willen niet anders meer.

Geen keus

Waar thuiswerken bij veel werkgevers eigenlijk nog niet echt een optie was, hadden we nu geen keus. Als het kon, moest er thuis gewerkt worden. We gingen massaal aan de slag met het inrichten van onze thuiswerkplekken om er maar het beste van te maken. En met succes! Door thuis te werken konden veel bedrijven ondanks de coronacrisis gewoon doordraaien. Vergaderingen konden doorgaan en zelfs de vrijdagmiddagborrel werd via Teams of Zoom nog beste gezellig!

Voor- en nadelen thuiswerken

Natuurlijk ervaart iedereen het thuiswerken op zijn/haar eigen manier. De één kan de motivatie om aan de slag te gaan niet vinden, terwijl de ander juist nog nooit zoveel werk heeft verzet. Het thuiswerken heeft dan ook de nodige voor- en nadelen. Zo is er minder tijdsdruk en is het makkelijker om werk en privé in balans te houden. Hierdoor voelen werknemers zich beter. Het gevolg is een duurzame carrière. Dat betekent langdurig, gezond, gelukkig en productief kunnen blijven werken. Positief voor zowel werknemer als werkgever.

Toch zijn er ook nadelen. Zo blijkt uit onderzoek van organisatiepsycholoog Maral Darouei dat mensen die veel thuiswerken lager worden beoordeeld door hun werkgever. Leidinggevenden hebben het idee dat deze mensen minder betrokken zijn bij hun werk. Toch kan het heel goed zijn dat dit stigma ondertussen door de coronacrisis is veranderd.

Vooroordelen

“Vooral mannelijke leidinggevenden die zelf nooit thuis werkten, waren negatief over medewerkers die dat wel regelmatig deden. Dat zij het nu verplicht ook een periode hebben meegemaakt, kan die vooroordelen wegnemen”, verwacht Daroueil.

Fulltime thuiswerken

Toch is het fulltime thuiswerken, waar veel mensen momenteel mee te maken hebben, niet voor iedereen even prettig. „Werknemers geven aan dat zij zich sociaal geïsoleerd voelen van collega’s. Ook het netwerken binnen de organisatie is een stuk lastiger als iedereen thuis werkt. Dat is juist weer schadelijk voor de duurzame carrière.” Uiteindelijk zal er een balans gevonden moeten worden. „Het is goed als werknemers de keuze hebben om thuis te werken, ook als ze geen kinderen hebben. Dat steeds meer leidinggevenden nu merken dat het prima gaat, is een ontwikkeling die ik zeker toejuich.”