“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Heb je een nulurencontract, dan heb je vaak meer rechten dan je denkt. Dit bleek ook toen een werkgever een werknemer met een nulurencontract wilde ontslaan.

Veertig uur

Een accountantsbureau neemt een jonge medewerkster in dienst op basis van een nulurencontract. In de praktijk werkt zij iedere week 40 uur. Na drie maanden wil de werkgever de overeenkomst ontbinden. Het zou voor de werkgever goedkoper zijn om het werk door stagiaires te laten doen. Ze doen de medewerkster een aanbod om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, maar zij weigert te tekenen.

Niet oproepen

De werkgever besluit de werkneemster niet meer op te roepen. Misschien gaat zij dan wel uit zichzelf weg. De werkneemster laat weten beschikbaar te zijn voor werk en heeft daarnaast de afgelopen maanden rechten opgebouwd. Zij maakt dan ook aanspraak op loonbetaling voor de 40 uur per week die zij de afgelopen maanden heeft gewerkt.

Aard van de werkzaamheden

Het duurt even, maar uiteindelijk maakt de werkgever het achterstallige loon over. Ook geeft hij aan dat hij haar voortaan nog maar voor vier uur per week zal oproepen. Dit omdat er een verandering is gekomen in de aard van de werkzaamheden. Er is een nieuw boekhoudprogramma, waardoor er minder werk is. Het werk dat er wel is, is op HBO-niveau. De werkneemster heeft al aangegeven dat zij niet van plan is om een HBO-opleiding te gaan doen. De werkgever verwijt haar een gebrek aan motivatie. Hierdoor is het volgens hem, haar eigen schuld dat zij minder uren kan werken.

Doorbetaling

De werkneemster is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Zij eist doorbetaling van haar salaris op basis van een werkweek van 40 uur tot het moment dat het contract verloopt. De kantonrechter buigt zich over de kwestie Door de werkneemster drie maanden lang 40 uur per week in te schakelen, heeft zij rechten opgebouwd. De eis van de werkneemster is daardoor dus terecht. De werkgever beroept zich op het feit dat er een eenzijdig wijzigingsbeding in het contract staat en dat hij de uren wil aanpassen omdat er geen werk meer is voor mevrouw. De kantonrechter ziet dit toch anders. Ook bij een eenzijdig wijzigingsbeding moet de werkgever aantonen dat er een zwaarwegend belang is. Dat de vrouw haar oude werk niet meer mag doen, omdat stagiaires goedkoper zijn, is echt geen goede reden. Het feit dat zij weigert een HBO-opleiding te doen is ook niet relevant, want dit was al bekend toen zij werd aangenomen.

Uitspraak

De werkneemster krijgt gelijk. De werkgever moet het loon doorbetalen tot het contract van rechtswege afloopt. Ook heeft zij recht op achterstallig loon en rente. Ook moet de werkgever de proceskosten betalen.