“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Rechters dreigen ontslag te nemen om plannen kabinet

27 nov, 2011 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Veel rechters dreigen met ontslag als de plannen van het kabinet op het gebied van het ontslag doorgaan. Het kabinet is van plan om de griffiekosten te verhogen en rechters te verplichten om in herhaling vallende criminelen zwaarder te straffen. Dit zegt Reinier van Zutphen, voorzitter van de beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie.

Met name de hogere griffiekosten zijn Van Zutphen een doorn in het oog. Burgers kunnen straks niet meer naar de rechter stappen omdat de kosten te hoog worden. Op die manier wordt mensen met een lager inkomen het recht op rechtspraak ontnomen. Het starten van een rechtszaak wordt voor veel mensen op deze manier onbetaalbaar.

Recht ver te zoeken

De voorzitter is bang dat er onvrede zal ontstaan in de samenleving doordat de gang naar de rechter belemmerd wordt en is bang voor de mogelijke gevolgen hiervan.

Als kwaadwillenden straks weten dat mensen toch niet meer naar de rechter kunnen gaan, dan is het recht in onze samenleving ver te zoeken.

Symboolpolitiek

De wet waardoor rechters strenger moeten gaan straffen noemt Van Zutphen symboolpolitiek. Deze wet is overbodig. Het voorstel gaat vooral over recidive bij zaken als moord en doodslag. Juist in dergelijke zaken zijn rechters strenger gaan straffen.

Een aantal rechters is volgens Van Zutphen door de wetsvoorstellen al gestopt en nu dreigen meerdere rechters de hamer neer te leggen. “Dat kan vervelend worden, aldus de voorzitter. In de toekomst dreigt er al een tekort aan rechters door vergrijzing.