“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

TNT moet reorganiseren. Wordt je ontslagen? De gedwongen ontslagen zijn na onderhandelingen met de vakbonden verlaagd. Maar TNT wil zich niet vastleggen op deze nieuwe cijfers.

Overcompleet, en nu?

Bent u door de reorganisatie van TNT overcompleet of mogelijk overcompleet verklaard, dan is TNT in eerste instantie verplicht om te kijken naar een andere functie voor jou. Het onderdeel TNT Mobility begeleidt medewerkers naar een andere passende baan. Die baan kan intern bij TNT gevonden worden of extern bij een andere werkgever.

TNT Mobility heeft 12 maanden de tijd om je een andere passende baan aan te bieden. Lukt dit niet binnen deze termijn? Dan mogen zij je een lager geschaalde functie aanbieden.

TNT zoekt personeel?

TNT heeft vacatures openstaan, terwijl het bedrijf moet reorganiseren en er 11.000 medewerkers moeten vertrekken. De tegenstelling tussen de (gedwongen) ontslagen door de reorganisatie en het aantrekken van nieuwe medewerkers, is op zijn minst cru te noemen. Het is echter niet strafbaar.

Als TNT een vacature heeft, moet deze in principe eerst worden aangeboden aan de huidige TNT medewerkers die ‘overcompleet’ of ‘mogelijk overcompleet’ zijn verklaard. De voorwaarde bij het benaderen van een huidige medewerker, is dat de baan passend moet zijn. Echter, wanneer het gaat om een nieuwe functie, is TNT vrij een nieuwe medewerker aan te nemen. De werkzaamheden van de nieuwe functie moeten dan wel sterk afwijken van een bestaande functie.

Passend werk

TNT is verplicht om een openstaande vacature aan te bieden aan het personeel dat ‘overcompleet’ of ‘mogelijk overcompleet’ is verklaard. De openstaande vacature moet dan wel passend zijn. Een baan kan omschreven worden als passend, als de werkzaamheden wat betreft kracht en bekwaamheid op hetzelfde niveau liggen als de huidige baan.

Wordt je passend werk aangeboden door TNT en je weigert dit? Dan kan je ontslagen worden. Het UWV oordeelt vervolgens of het ontslag jou te verwijten valt. Als u een functie niet heeft geaccepteerd, die wel als passend wordt beoordeeld door het UWV, dan wordt je verwijtbaar werkloos. Dit kan grote gevolgen hebben voor jouw WW-uitkering.

Werk je bij TNT en wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze medewerkers.