“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het risico dat een werkgever loopt doordat een werknemer fouten heeft gemaakt, kan de werkgever niet afschuiven op de werknemer. Laat je bijvoorbeeld een fles wijn kapot vallen? Of heb je aan het einde van de dag te weinig geld in kas? Of zijn er goederen gestolen uit de winkel?  Zolang het niet met opzet is gedaan, moet de werkgever van je salaris afblijven. De werkgever mag niet zomaar salaris inhouden.

Risico werkgever

Dit risico is voor de werkgever. Ondernemen brengt nou eenmaal risico’s met zich mee. Tegen deze risico’s kan de werkgever zich verzekeren. Hij kan geleden schade nooit afschuiven op zijn werknemers. Uitzonderingen daargelaten.

Niet aansprakelijk

In de wet staat duidelijk: als je tijdens je werk schade veroorzaakt, kan je daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Fouten kunnen worden gemaakt en iedereen kan wel eens onhandig zijn. Werkgevers moeten dit incalculeren. Uit rechtszaken uit het verleden blijkt dat de rechter de regels streng hanteert.

Aansprakelijk

Jij bent wel aansprakelijk als je de schade met opzet veroorzaakt of door roekeloos gedrag: je hebt verwijtbaar gehandeld. De werkgever moet dit wel kunnen aantonen door middel van aan te leveren bewijzen.

Eigen risico

Er is een uitzondering op de regel over opzet. De werkgever kan je soms toch schade laten betalen. Daarvoor moet aan 2 voorwaarden zijn voldaan: het staat op papier (arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement) en je bent zelf tegen dit soort schade verzekerd. Zo niet, dan moet de werkgever betalen.  Ben je verzekerd en heb je een eigen risico? Dan moet je werkgever dat eigen risico betalen als je schade claimt.

Contact

Wordt je loon ingehouden doordat je per ongeluk een fout hebt gemaakt, neem dan contact op  met een van onze medewerkers. Of vul het contactformulier in. Wellicht dat wij je juridisch kunnen bijstaan. Indien nodig brengen wij je in contact met een van onze juristen.