“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Sollicitant krijgt arbeidsongeval

24 mrt, 2019 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Een sollicitant loopt als onderdeel van de sollicitatieprocedure een dag mee in een bedrijf. Tijdens die dag overkomt hem een ernstig bedrijfsongeval waardoor hij in de ziektewet terecht komt. De sollicitant vindt dat hij op de loonlijst hoort te staan en eist doorbetaling van zijn loon, dan wel een vergoeding van gederfde inkomsten. Krijgt hij zijn gelijk?

Ziektewetuitkering

De sollicitant loopt een dag mee met een ervaren kracht in het bedrijf. Hij hoopt zelf ook een vast contract te krijgen. Na de luncht slaat het noodlot toe. Hij krijgt zware glasplaten op zijn been en loopt hierdoor een gecompliceerde beenbreuk op. De sollicitant vraagt vervolgens bij het UWV een Ziektewetuitkering aan. Dit wordt in eerste instantie afgekeurd omdat hij niet in dienst is bij een werkgever die premie voor hem betaalt. De sollicitant gaat hiertegen in bezwaar en krijgt zijn gelijk.

Mondelinge toezegging

Maar de sollicitant gaat nog verder. Zijn advocaat sommeert de werkgever de sollicitant te betalen voor die ene werkdag. Ook vindt de sollicitant dat dit kan worden gezien als zijn eerste werkdag. Hij geeft aan dat er mondeling is toegezegd dat hij hierna in dienst zou komen. Daarom eist hij ook zijn salaris, of een vergoeding voor gederfde inkomsten.

Visie werkgever

De werkgever denkt daar anders over. Het is bij het bedrijf gebruikelijk om sollicitanten eerst een dag mee te laten lopen als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Pas daarna wordt er bepaald of er een arbeidsovereenkomst komt of niet.

Hoger beroep

De kantonrechter vindt dat de sollicitant onvoldoende hard heeft gemaakt dat er voor hem een andere afspraak is gemaakt. Daarom wijst de kantonrechter zijn claim af. De sollicitant is het daar niet mee eens en gaat daarop in hoger beroep. Het gerechtshof in Den Bosch geeft aan dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Aanbod en aanvaarding kunnen zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. Bepaalde bedingen, zoals een proeftijdbeding, zijn alleen geldig als zij schriftelijk tot stand zijn overeengekomen. Daarnaast is het volgens het hof niet uitgesloten dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt zonder dat expliciet een gedetailleerde afspraak over de arbeidsvoorwaarden is gemaakt. Die arbeidsvoorwaarden kunnen in een later stadium worden vastgesteld. Het gerechtshof noemt het onwaarschijnlijk dat de sollicitant ermee heeft ingestemd om gratis een dag te komen werken. Met zijn meeloopdag heeft hij dus ‘in enige mate aan het arbeidsproces deelgenomen’.

Bijzonder beding

De werkgever stelt dat met sollicitant niet is gesproken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Het hof gaat er daarom niet vanuit dat er een arbeidsovereenkomst is. Echter feit blijft dat de sollicitant door het ongeval een langere tijd niet kan werken. Volgens het hof valt het wel mee met die gederfde inkomsten. De sollicitant ontvangt immers een Ziektewetuitkering. Daarnaast heeft de verzekeraar van de werkgever ook al een voorschotbedrag uitgekeerd voor de gelede schade. Er is volgens het hof geen enkele reden om aan te nemen dat de verzekeraar in de toekomst zal weigeren om aanvullende voorschotten te betalen.

Oordeel van het hof

De werkgever hoeft de sollicitant daarom geen salaris te betalen als schadevergoeding. Nu de claim in hoger beroep is afgewezen, moet de sollicitant de proceskosten zelf betalen.