“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Solliciteren tijdens werktijd toegestaan?

25 mrt, 2019 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Is het toegestaan om tijdens werk te solliciteren op een nieuwe baan? We bespreken de situatie van een werknemer van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst op 31 december 2017 afliep. De werknemer stuurt zijn werkgever op zaterdag 16 december 2017 dat hij die volgende week niet meer komt werken. Hij geeft aan dat hij moet solliciteren en daardoor dus niet kan werken.

Geen salaris

De werkgever laat hem die maandag per e-mail weten dat dit niet zonder overleg kan, ook niet om te solliciteren. Ook kondigt hij aan geen salaris over de resterende periode te zullen uitkeren. Ook bouwt hij geen vakantierechten op in deze periode. De werknemer is het daar niet mee eens en stapt naar de kantonrechter om zijn salaris te vorderen. Hij geeft aan dat het bedrijf de laatste week van het jaar sowieso gesloten zou zijn en hij dus toch vrij was.

Vordering werknemer

De werknemer vordert betaling van het achterstallige loon, het achterstallige vakantiegeld, de wettelijke verhoging en de kosten van het geding. De werkgever heeft volgens werknemer niet geprotesteerd tegen zijn afwezigheid. Er is in zijn ogen daarom geen sprake van onwettig verzuim. De werknemer vindt daarom dat de werkgever de hele maand december moet uitbetalen.

Visie werkgever

De werkgever stelt daarentegen dat er sprake is van werkweigering. De werknemer maakte immers zonder enig overleg bekend dat hij niet meer kwam werken. Dat hij op zoek moest naar een andere baan staat hier los van. Dit zou hij gewoon in zijn eigen tijd moeten doen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter geeft de werkgever gelijk. De werknemer had moeten reageren op de mail van de werkgever. Hij had moeten aangeven dat hij het niet eens was met het stopzetten van zijn loon. Door dit niet te doen is hij ermee akkoord gegaan dat het loon over de resterende dagen van zijn arbeidsovereenkomst niet uitbetaald zou worden. De kantonrechter wijst om deze redenen de vordering van de werknemer af. Dat de werknemer de vrije tijd wilde gebruiken om te solliciteren maakt geen verschil. Je hebt als werknemers geen recht op (betaald) verlof om te solliciteren. Wil je toch in de tijd van de baas solliciteren, dan zul je vakantie-uren moeten opnemen.