“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Stamrecht bv afgeschaft vanaf 1 januari 2014

05 okt, 2013 | Ontslagvergoeding
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Veel mensen die worden ontslagen en een flinke ontslagvergoeding meekrijgen, maken gebruik van een stamrecht bv. Door middel van een stamrecht bv kan je belasting besparen. Het kabinet heeft aangekondigd de stamrecht vrijstelling voor nieuwe stamrechten af te schaffen per 1 januari 2014. Op deze manier wilt de overheid meer inkomsten genereren in het kader van de crisis.

Wat is een stamrecht bv?

Veel ontslagen werknemers krijgen een ontslagvergoeding. Je kunt als werknemer kiezen hoe deze wordt uitbetaald. Je kan de vergoeding in één keer op je rekening laten storten. Dit betekent wel vaak dat je in een hogere belasting schijf terecht komt. Daardoor moet je een flink bedrag afstaan aan de belastingdienst. Je kan de ontslagvergoeding ook storten in een zogenoemde stamrecht BV. Het voordeel is dat de ontslagen werknemer minder loonbelasting betaalt in het jaar van de ontslagvergoeding en de heffing over de ontslagvergoeding wordt uitgesteld. Daarnaast kan de werknemer kiezen om het geld als startkapitaal te gebruiken bij het starten van een eigen bedrijf.

Bezuinigen

In het kader van de crisis moet de overheid bezuinigen. Met de afschaffing van de stamrecht BV verwacht het kabinet jaarlijks 750 miljoen euro extra belastinggeld te incasseren. Dit komt bovenop de eenmalige opbrengst van meer dan 1 miljard euro aan belastinggeld in verband met de overgangsregeling in 2014.

Ineens uitbetalen?

De afschaffing van de Stamrecht BV zorgt ervoor dat bestaande stamrechten, zonder heffing van revisie rente, ineens kunnen worden uitgekeerd. De belastingplichtige kan hiervoor kiezen. Het is dus niet verplicht. De uitkering wordt bij de belastingplichtige belast in box 1. Zolang het bestaande stamrecht niet wordt uitgekeerd, hoef je ook geen belasting te betalen over dit extra bedrag. De overheid heeft wel een stimulans bedacht om tot uitkering over te gaan. Als het stamrecht in 2014 in één keer wordt uitgekeerd, wordt slechts 80% van de uitkering in de heffing betrokken.

Tips

  • Tot en met 31 december 2013 kan een stamrecht-BV worden opgericht. Hierna is het niet meer mogelijk om deze op te richten, ook al heeft de ontslagvergoeding betrekking op de periode voor 1 januari 2014. Wacht niet tot het laatste moment.
  • Wanneer je van plan was je stamrecht vrij te laten vallen in de belaste sfeer, is het raadzaam om te wachten tot 1 januari 2014. Je profiteert dan van de overgangsregeling waarbij slechts 80% van de uitkering in de heffing wordt betrokken.
  • Denk goed na over het laten vrijvallen van stamrechten in 2014. Ondanks het feit dat 20% niet belast wordt, hoeft het niet altijd het meest voordelig te zijn om je stamrecht in 2014 te laten vrijvallen.