“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Heb je in het verleden een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen en deze in de vorm van een stamrecht ondergebracht bij een bv, bank, beleggingsinstelling of een verzekeraar? Dan kan je met ingang van 2014 mogelijk een belastingvoordeel behalen.

Fiscale voordelen stamrecht opnemen

Vanaf 2014 kunnen stamrechten, die gefinancierd zijn met een ontslagvergoeding, in één keer worden opgenomen. Voorheen was dat niet mogelijk zonder dat er revisierente (= boeterente) betaald moest worden. Deze boeterente is in 2014 afgeschaft.
Neem je de waarde van de stamrecht in 2014 in zijn geheel op, dan krijg je ook nog een korting van 20% over de waarde. Neem je de stamrecht in 2015 of later in één keer op, dan vervalt deze korting.

Nu of later stamrecht opnemen

Door de 20% korting lijkt het alsof je bespaart op de inkomstenbelasting. Dit is echter afhankelijk van de hoogte van de stamrecht. Verschillende factoren kunnen hier invloed op hebben. Het kan voordelig zijn om de uitkeringen uit een  stamrecht in de toekomst te ontvangen. Dit voordeel is een combinatie van twee factoren. Enerzijds ontvang je een rentevoordeel door uitstel van belastingheffing naar de toekomst. Daarnaast heb je te maken met een tariefvoordeel doordat de uitkeringen niet ineens tegen het toptarief in box 1 belast worden. Heb je een stamrecht in jouw eigen bv? Er moet dan bekeken worden of opname van het stamrecht in één keer mogelijk is. Het stamrechtkapitaal kan niet in alle gevallen zomaar liquide gemaakt worden.

Verhoging verzamelinkomen

Zodra je de afkoopsom – na belastingheffing – in één keer hebt ontvangen, zorgt dit ervoor dat het verzamelinkomen verhoogt wordt. De hoogte van het verzamelinkomen is bepalend voor bijvoorbeeld de vraag of je recht hebt en houdt op bepaalde toeslagen.
Voor de juiste afweging moet bij de berekening van de afkoopsom de juiste waarde worden gehanteerd. Bepalende factoren daarbij zijn leeftijd, sterftetafels, rekenrentes, (resterende) looptijd en of je al uitkeringen geniet uit het stamrecht.

Financiële positie versterken door stamrecht opnemen

Zodra je een stamrecht in één keer hebt opgenomen dan kun je jouw financiële en fiscale positie versterken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het ontvangen geld te gebruiken voor schenkingen om zo erfbelasting te besparen. Of je lost er jouw hypotheek of andere leningen mee af. Ook kan je het geld vrij besteden.